Aj na tejto lavici sa dá dobre vyspať...
Aj na tejto lavici sa dá dobre vyspať...

44