Pri dvojvrstvových stenách sa súčasne s murovaním kotví lícové murivo k nosnej stene. Konce spôn vyčnievajúce z nosného muriva sa ohnú do pravého uhla a postupne sa zamurujú do ložných škár v lícovom murive. Klinker
Pri dvojvrstvových stenách sa súčasne s murovaním kotví lícové murivo k nosnej stene. Konce spôn vyčnievajúce z nosného muriva sa ohnú do pravého uhla a postupne sa zamurujú do ložných škár v lícovom murive. Klinker

44