Obložená stena sa škáruje škárovačkou, glazované alebo spekané povrchy tehál sa škárujú celoplošne špeciálnou maltou. Nakoniec sa vyškárované plochy opatrne očistia.
Obložená stena sa škáruje škárovačkou, glazované alebo spekané povrchy tehál sa škárujú celoplošne špeciálnou maltou. Nakoniec sa vyškárované plochy opatrne očistia.

44