Pokračuje lepenie pásikov po celej ploche.
Pokračuje lepenie pásikov po celej ploche.

44