techniku macramé môžete využiť aj na zavesenie zrkadla alebo iného kruhového predmetu.
techniku macramé môžete využiť aj na zavesenie zrkadla alebo iného kruhového predmetu.

44