Severský štýl využíva iné než tradičné úložné systémy.
Severský štýl využíva iné než tradičné úložné systémy.

44