Aj ten najkrajší balkón je vystavený riziku znečistenia vtákmi, hlavne holubmi. Predovšetkým v meste. Ak môžete, zaveďte preventívne opatrenia, ktoré vtákov odstrašia.Upratovanie trusu po holuboch prenechajte šikovným profesionálom.
Aj ten najkrajší balkón je vystavený riziku znečistenia vtákmi, hlavne holubmi. Predovšetkým v meste. Ak môžete, zaveďte preventívne opatrenia, ktoré vtákov odstrašia.Upratovanie trusu po holuboch prenechajte šikovným profesionálom.

44