Aj kuchynský ostrov je dobrým riešením.
Aj kuchynský ostrov je dobrým riešením.

44