Kuchyňa, v ktorej je oheň na jednej a voda na druhej polovici linky.
Kuchyňa, v ktorej je oheň na jednej a voda na druhej polovici linky.

44