Dosť bolo najčastejšej chyby: Už žiadne sušenie mokrých topánok na radiátore!

44