Jedálenský stôl symbolizuje rodinu. Spôsob, akým stolujeme, ovplyvňujú naše tradície, kultúra a rodinné zvyklosti. Úlohu zohrávajú aj priestorové možnosti. Priestor na stolovanie môže reprezentovať samostatná jedáleň, no dnes je modernejšia zóna na stolovanie v rámci otvoreného priestoru.
Jedálenský stôl symbolizuje rodinu. Spôsob, akým stolujeme, ovplyvňujú naše tradície, kultúra a rodinné zvyklosti. Úlohu zohrávajú aj priestorové možnosti. Priestor na stolovanie môže reprezentovať samostatná jedáleň, no dnes je modernejšia zóna na stolovanie v rámci otvoreného priestoru.

44