Aby biela kuchyňa
nepôsobila chladne, potrebuje pomoc iných
farieb, napríklad na stoličkách, koberci či
kuchynskom riade.
Aby biela kuchyňa
nepôsobila chladne, potrebuje pomoc iných
farieb, napríklad na stoličkách, koberci či
kuchynskom riade.

44