Montovaný či murovaný? Oba majú svoje plusy i mínusy...
Montovaný či murovaný? Oba majú svoje plusy i mínusy...

44