Ako býva tvrdohlavé znamenie Býka? Neuhádnete!
Ako býva tvrdohlavé znamenie Býka? Neuhádnete!

44