Mesačný prenájom domu, v ktorom je takto vyzdovený každá kút je 40 000 dolárov.
Mesačný prenájom domu, v ktorom je takto vyzdovený každá kút je 40 000 dolárov.

44