Veverièka zbiera oriešky na cintoríne v Trenèíne 4. apríla 2012. FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Veverièka zbiera oriešky na cintoríne v Trenèíne 4. apríla 2012. FOTO TASR - Radovan Stoklasa

44