Jedálenský kút charakterizuje kombinácia
ãiernej a bielej. Na steny ešte v budúcnosti
pribudnú ďalšie rámy.
Jedálenský kút charakterizuje kombinácia
ãiernej a bielej. Na steny ešte v budúcnosti
pribudnú ďalšie rámy.

44