Dosť bolo klasiky. Aj vidiecky štýl potrebuje oživiť a my vieme ako na to.
Dosť bolo klasiky. Aj vidiecky štýl potrebuje oživiť a my vieme ako na to.

44