Závesy môžu tvoriť nový dominantný prvok.
Závesy môžu tvoriť nový dominantný prvok.

44