2.6. 2013 8:00

Zvýraznite si okná na vašom bývaní

2.6. 2013 8:00

Zvýraznite si okná na vašom bývaní

Foto: archív

Ak ste sa ešte nestretli so slovíčkom šambrána, je to výraz spojený s oknami. Znamená profilované alebo hladké orámovanie otvorov na fasáde, teda aj okien, ktoré vyčnievajú z lícnej plochy steny.

Kedysi mali šambrány praktickú funkciu, nielen dekoratívnu. V minulosti okná lícovali s fasádou, neboli zapustené do ostenia ako v súčasnosti a potrebovali byť zvonka chránené. Túto ochranu plnili šambrány.

Neskôr prispievali k zväčšeniu a zvýrazneniu malých okien na vidieckych stavbách. Niekde lemovali okná jednoduchým hladkým orámovaním vytvarovaným z malty, niekde sa vtedajší murárski majstri pohrali s profilovanými šambránami a v niektorých krajoch zvýrazňovali okná drevenými, jednoduchými alebo vyrezávanými šambránami.

Aj v súčasnosti je šambránovanie okien na vidieku populárne. Používajú ho najmä tí, ktorí citlivo pristupujú k renovácii a chcú zachovať aj pôvodnú tvár okien. Jednou z možností, ako orámovať okno, je použiť systém fasádnych prvkov z polystyrénu a z polyuretánu. O ich použití sa radšej poraďte s architektom, ktorý by mal mať cit na to, čo a ako je potrebné na fasáde zvýrazniť.

Aktuálne sú aj dnes

Súčasné okná majú rámy vyhotovené v rôznych farebných odtieňoch, takže človek má pocit, že ďalšie zvýraznenie orámovaním je zbytočné. Ale nie je to tak. Aj pri nových objektoch sa využívajú tvarové prvky, no inými zaujímavými spôsobmi, ktoré už možno ani nenazývame šambránami, ale akýmsi orámovaním okien.

U moderných stavieb môže rámovanie veľkých presklených plôch vychádzať z konštrukčného systému alebo môže byť jeho súčasťou. V súčasnosti sa šambránovanie prejavuje v podobe maľovaných rámov okolo okien v rovine omietky, farebne odlíšené od ostatnej plochy fasády. Uzučké šambrány možno vytvoriť z kameňa. Nemusia byť po celom obvode okna. Stačí lemovať okno iba na jednej strane, zvýraznite tak jeho vertikálny tvar.

autor:  Adela Motyková
2.6. 2013 8:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44