14.8. 2018 17:00

Zbavte sa bezpečne zakázanej strešnej krytiny

14.8. 2018 17:00

Zbavte sa bezpečne zakázanej strešnej krytiny

Foto: bautipp

Používanie produktov s azbestom je síce už niekoľko rokov zakázané, predsa však ešte možno nájsť na strechách eternitovú krytinu s obsahom azbestu. Je vôbec bezpečná?

Eternit, teda cementová doska s prímesou azbestových vlákien, bol v minulosti vďaka svojej odolnosti voči poveternostným vplyvom, vode a požiaru obľúbenou krytinou. Okrem striech sa eternit používal aj ako obklad fasád. Časom však zvetráva a stáva sa nebezpečný, pretože sa z neho uvoľňujú do ovzdušia azbestové vlákna. Ak je krytina nenarušená, nehrozí bezprostrednému okoliu nebezpečenstvo. Aby taká aj ostala, nemali by sa do nej robiť žiadne mechanické zásahy, napríklad odstraňovať mach, čistiť alebo vymieňať poškodené šablóny. Keď však dozrel čas na jej výmenu, je potrebné vedieť, ako postupovať.

Stará azbestocementová krytina je často zo severnej strany zarastená machom, drobí sa, praská a neplní svoju funkciu.
Stará azbestocementová krytina je často zo severnej strany zarastená machom, drobí sa, praská a neplní svoju funkciu.
Zdroj: strechy-krytiny

Prečítajte si aj, čo robiť, ak vám vhlne dom

Likvidácia eternitu

Rozhodne to nie je práca, ktorú možno urobiť svojpomocne, naše predpisy to nedovoľujú. Materiály s obsahom azbestu patria do skupiny nebezpečného odpadu a manipulovať s ním môže len firma, ktorá má na to povolenie. Navyše je potrebné na manipuláciu s azbestovým materiálom stavebné povolenie a práce ohlásiť krajskému hygienikovi.

Oprávnená firma musí zabezpečiť, aby pri práci s eternitom nedochádzalo k úniku azbestu do ovzdušia. Odpad sa ukladá do utesnených obalov, musí byť označený štítkom s upozornením na nebezpečný materiál a odváža sa na skládky tomu určené, kde sa bezpečne likviduje.

Sú špecializované firmy na ekologické odstraňovanie azbestu alebo môžete osloviť aj vyškolenú a certifikovanú klampiarsku firmu.
Sú špecializované firmy na ekologické odstraňovanie azbestu alebo môžete osloviť aj vyškolenú a certifikovanú klampiarsku firmu.
Zdroj: wiadomosci

Prečítajte si viac o ľahkých strešných krytinách

Nová krytina

Keď je azbestová krytina odstránená, ako náhradu môžete použiť cementovovláknitú krytinu, ktorej šablóny majú rovnako hladký povrch ako eternit. Navyše má schopnosť absorbovať časť vlhkosti kondenzovanej na spodnom líci krytiny a odviesť ju do okolitého prostredia. Predáva sa vo forme vlnitých dosiek alebo skladanej krytiny. Ďalšou možnosťou sú ľahké šindle – asfaltové alebo veľmi odolné kovové. Môžu imitovať tradičné škridle, alebo v podobe jednoduchých hladkých prvkov dodávať streche moderný vzhľad. Ku kovovým šindľom je potrebné dokúpiť špeciálne separačné vrstvy pre odvod kondenzátu zo spodného líca krytiny. Súčasne eliminujú hluk pri daždi. Výhodné z hľadiska rýchlosti montáže sú plechy väčších formátov, ktoré sa na rozdiel šindlov vyrábajú vo veľkých šírkach a dĺžkach,  vďaka čomu má strecha aj minimum spojov. Nevýhodou je kotvenie plechu skrutkami s tesniacou podložkou a v tomto „kritickom“ mieste môže dôjsť v budúcnosti k poruchám a zatekaniu. Drahšou alternatívou sú kvalitné plechové krytiny vyrábané z titánzinku alebo z medi.

autor:  Adela Motyková
14.8. 2018 17:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44