26.8. 2013 8:00

Výhody a nevýhody klimatizácie a stropného chladenia

26.8. 2013 8:00

Výhody a nevýhody klimatizácie a stropného chladenia

Foto: LG

Aj keď sa zdá, že tie najhorúcejšie tohtoročné dni už máme za sebou, dobre padne mierne si upraviť tepelnú pohodu v interiéri. Trh ponúka v zásade dve riešenia: klimatizáciu alebo stropné chladenie. Porovnajte si ich výhody a nevýhody.

Neviete sa rozhodnúť medzi týmito dvoma systémami? V tomto „súboji“ nie je možné určiť jednoznačného víťaza. Každá alternatíva má svoje za a proti. Oslovili sme odborníkov na klimatizačné jednotky aj chladiacie stropy a prinášame zistené výsledky po jednotlivých položkách posudzovania. Možno vám pomôžu zodpovedať vaše otázky a ľahšie sa rozhodnúť.

Vstupná investícia

V tejto položke sa drží vo vedení klasická klimatizačná jednotka. Cena chladiaceho stropu sa pohybuje v hodnotách 90 až 120 € za meter štvorcový plochy stropu, ku ktorej treba pripočítať idividuálnu cenu za výmenník a čerpadlo pri využívaní studňovej vody.

Pokiaľ sa ako zdroj vykurovania využíva tepelné čerpadlo, jeho funkciu možno použiť aj na chladenie bez výdavkov navyše. Pri domácich klimatizačných jednotkách sa nadobúdacia cena pohybuje v závislosti od typu a zložitosti inštalácie v rozmedzí 1 000 až 2 000 €.

Inštalácia

V existujúcej stavbe vyžaduje montáž stropného chladenia rekonštrukciu stropu. Prevádza sa dvoma spôsobmi – mokrým alebo suchým. Zapustenie rúrok do vyfrézovaných drážok v sadrokartónových doskách, teda suchý proces, sa používa pri novostavbách aj rekonštrukciách. Priestor medzi doskami a základným stropom umožňuje jednoduchú a praktickú inštaláciu všetkých rozvodov vrátane kabeláže či osvetlenia.

Pri mokrom procese sa podobne ako pri podlahovom kúrení rúrky omietnu tenkou vrstvou omietky. Tento spôsob sa využíva najmä v novostavbách, kde možno vopred navrhnúť distribučný systém. Inštaláciu klimatizácie realizuje odborná firma. Jej montáž nebýva taká náročná ako pri stropnom chladení. Split klimatizácia sa skladá z vonkajšej a vnútornej jednotky.

Vonkajšia jednotka sa umiestňuje na fasádu domu alebo na strechu. Otvorom v stene sa pretiahnu medené rúrky, v ktorých prúdi chladivo. Odvod kondenzátu z vnútornej jednotky sa zvedie buď do odpadu, alebo do vonkajšieho prostredia. Rúrky by v ideálnom prípade mali byť zasekané do steny.

Spôsob chladenia

Pri stropnom chladení ochladzovanie miestnosti prebieha tak, že voda s teplotou nižšou o 3 až 4 °C ako teplota vzduchu v miestnosti prechádza sieťou rúrok, pričom odoberá teplo z miestnosti a odvádza ho preč. Odvádzanie tepla a rozloženie teplôt v miestnosti je rovnomerné, nakoľko účinná chladiaca plocha pokrýva celý strop. Nedochádza tak k nežiaducemu víreniu prachu a negatívnemu prúdeniu chladného vzduchu. Výhodou klimatizácie zloženej z dvoch jednotiek je vysoký výkon, rýchle chladenie a pomerne malé nároky na zabudovanie do stavby. Klasická klimatizácia ochladzuje miestnosť fúkaním studeného vzduchu.

Zdravotné hľadisko

Desaťstupňový teplotný rozdiel spôsobuje organizmu extrémny šok. Vo všeobecnosti sú známe výhrady proti klimatizačným jednotkám pre silné prúdenie chladného vzduchu, vírenie prachu či práve veľké rozdiely teplôt medzi interiérom a exteriérom. Nie je to však chyba klimatizačnej jednotky, skôr ide o nevhodné umiestnenie klímy v miestnosti. Užívatelia často nerešpektujú pravidlo, že rozdiel teplôt medzi klimatizovaným priestorom a exteriérom by nemal presiahnuť 6 až 7 °C. Klimatizáciu by sme nemali používať viac ako 4 hodiny denne aj pre vysúšanie vzduchu. Zo zdravotného hľadiska sa odporúča sledovať optimálnu vlhkosť v klimatizovanej miestnosti. Mala by sa pohybovať v rozmedzí 55 až 60 %. Dlhodobejšie používanie klimatizácie môže spôsobiť malátnosť a únavu. Negatívne následky nemusíte pocítiť hneď, ale až po dlhšom období. Čo sa týka alergií, renomované značky už majú štandardne vo svojich jednotkách plnohodnotnú sústavu filtrov, ktoré vzduch prečistia. Moderné filtračné systémy odstránia nielen prach, ale zachytávajú aj peľové čiastočky od veľkosti 0,25 μm či srsť zvierat. Vtedy môže mať prevádzka klimatizácie pozitívny prínos pre alergika. Jedinou podmienkou je pravidelné čistenie týchto filtrov. Zo zdravotného hľadiska je systém stropného chladenia vhodnejší vďaka rovnomernému rozloženiu teplôt v miestnosti a minimálnemu víreniu prachu.

Prevádzkové náklady

V minulosti mala klasická klimatizácia spotrebu aj niekoľko tisíc wattov. Drvivá väčšina výrobcov dnes ponúka invertné klimatizácie, ktorých spotreba výrazne klesla. Prepínaním medzi striedavým a jednosmerným prúdom vykazujú úsporu okolo 40 % oproti neinvertným modelom. Príkon takýchto jednotiek sa pohybuje rádovo od 500 W/h v režime chladenia. K prevádzkovým nákladom klimatizácie pripočítajte pravidelné náklady na filtre a servis. Stropné chladenie uvádza nízku energetickú náročnosť aj v prípade, že ako zdroj chladu je použité tepelné čerpadlo. Minimálne náklady vykazuje pri chladení vodou zo studne. Chladiace stropy pri nepretržitej prevádzke spotrebujú energiu len na pohon čerpadla, ktoré poháňa vodu zo studne do výmenníka a malé cirkulačné čerpadlo zabezpečujúce cirkuláciu v strope. Ich výkon spolu môže byť do 150 wattov.

Estetické hľadisko

Keďže stropné chladenie je ukryté nad podhľadom, esteticky nezasahuje do vzhľadu interiéru. Nástenné klimatizácie sa už tiež posunuli od nevzhľadných bielych škatúľ. Medzi súčasnými modelmi nájdete aj dizajnovo prepracované modely, napríklad v podobe obrazu alebo so zrkadlovou čelnou plochou.

Hlučnosť

Významná výhoda stropného chladenia je tichý chod, hlučnosť vody prúdiacej v systéme rúrok je prakticky nulová. Hlučnosť klimatizácií jednotlivých modelov je rozdielna. Najtichšie vnútorné rezidenčné jednotky dosahujú v spánkovom režime hladinu akustického tlaku len 17 dB(A), väčšina modelov sa drží okolo 19 dB(A).

Údržba

Systém stropného chladenia je bezúdržbový. Servis sa doporučuje vykonať raz za päť rokov. V prípade klimatizácie je dôležité dodržiavať pravidelnú výmenu filtrov. Zanesený a neudržiavaný filter je živná pôda na množenie mikroorganizmov, húb, plesní a ich následné šírenie do okolia. Pri výbere klimatizačnej jednotky sa oplatí všímať si, či má daný model funkciu automatického vysúšania výparníka. Vďaka nej v ňom nevznikajú plesne, ktoré inak nielenže šíria zápach, ale majú aj silný alergénny účinok. Základnú údržbu si užívateľ dokáže urobiť sám. Pravidelne by mal umyť predfilter navlhčenou hubkou a tiež mriežku, cez ktorú sa čerpá vzduch. Aspoň raz za sezónu výrobcovia odporúčajú objednať si servis, kde klimatizačnú jednotku rozoberú a vyčistia.

autor:  Inéz Búci
26.8. 2013 8:00
Diskusia  ()
Diskusia
44