14.7. 2011 4:00

Toaleta, ktorá kompostuje

14.7. 2011 4:00

Toaleta, ktorá kompostuje

Ľudské výkaly považujeme za nechutný odpad, preto sa ho snažíme zbaviť čo najskôr a bez priameho kontaktu. Pre ľudstvo bol vynález splachovacieho záchodu veľkou úľavou a významným krokom v oblasti hygieny. Neuvedomujeme si však, že vďaka nemu dochádza k znečisťovaniu pôdy, povrchových aj podzemných vôd fekáliami. Exkrementy obsahujú množstvo živín, ktoré sa spláchnutím do vody nenávratne strácajú. Kompostovacia ekotoaleta ponúka príležitosť z nepríjemného odpadu urobiť vzácne hnojivo.  

Toaleta, ktorá kompostuje

Rôzne typy ekotoaliet
Kompostovacie toalety sa líšia podľa spôsobu spracovania, niektoré kompostujú priamo, iné odpad upravia iba čiastočne a kompostovanie prebieha v záhradnom kompostéri. Ich spoločným menovateľom je, že  pri splachovaní nepoužívajú vodu, preto sa označujú aj ako „suchá“ toaleta, prípadne ekotoaleta.

Zhromažďovacia toaleta má vnútorný zásobník, v ktorom prebieha kompostovací proces, preto odpad z misy nemusíte vynášať. Premena je hotová zhruba po šiestich mesiacoch.

Separačná toaleta pracuje len s exkrementami, moč zhromažďuje oddelene. Vďaka tomu sa zvyšuje kapacita zásobníka a predlžuje sa periodicita vynášania kompostu. Oddelený moč je takmer sterilný a po zriedení s vodou v pomere 1:8 sa môže použiť na hnojenie. Ak máte obavy z jeho použitia, zaobstarajte si model, ktorý umožní jeho vypustenie do kanalizácie.

Sušiace typy odpad zhromažďujú a vysúšajú pomocou ventilátora. Vysušením sa zredukuje zápach, množstvo koliformných baktérií aj objem exkrementov. Kompostovanie prebieha mimo toalety, na v záhradnom kompostéri alebo výmennej nádobe toalety po pridaní zeminy a prevlhčení zmesi. 

Podľa čoho si vybrať vhodný model
Ekotoaletu si vyberajte podľa toho, koľko osôb ju bude využívať a či ide o permanentné alebo víkendové používanie. Odporúča sa vybrať si toaletu s väčšou kapacitou. Jednoduchý model treba obsluhovať mechanicky, po každom použití treba zatočiť rukoväťou a nastaviť termostat podľa počtu osôb, ktoré toaletu používajú. Automatické modely všetko urobia za vás. Počas prevádzky toalety má byť v miestnosti teplota okolo 18 °C.

Ako vzniká kompost
Proces premeny výkalov na kompost prebieha vďaka primeranej vlhkosti, vzduchu, teplote.  Kompostovací proces urýchľuje vhodenie vhodného nezávadného kompostu, ktorý obsahuje správne množstvo mikroorganizmov do zásobníka ekotoalety. Model s odvetrávaním na elektrický pohon musí byť napojený na zdroj elektrickej energie. Mechanické mixovanie a prevzdušňovanie vytvára pórovitý a sypký materiál, ktorý sa ukladá v zásobníku.

Otáčky motora automaticky kontroluje mikrospínač. Správnu teplotu zabezpečuje termostat a prívod vzduchu výkonný ventilátor. Z hygienických dôvodov sa vzniknutá „zmes“ necháva zrieť zhruba dva roky. Táto doba je dostatočná na to, aby sa zlikvidovali všetky prípadné patogény.

Jednoduché použitie a manipulácia

Toaleta, ktorá kompostuje

WC má kryciu klapku nad zásobníkom, ktorá sa automaticky otvára pri posadení sa na toaletu. Po každom použití vhoďte do toalety piliny (hobliny alebo iný suchý na uhlík bohatý materiál). Zlepšia sa kompostovacie podmienky, zvýši sa prevzdušnenie a nasiakavosť kompostovaného materiálu a obmedzí sa tvorba zápachu. Zvláštnosťou separačnej ekotoalety je to, že aj muži si pri močení musia sadnúť. Je to preto, že misa má v prednej časti žliabok, ktorý zachytáva moč pri sedení.

Pozitívom je, že odpadajú večné hádky o to, kto má sklopiť či zdvihnúť dosku.. Keď je kompostovacia nádoba plná, jednoducho sa zloží predná časť toalety a zásobník sa vytiahne. Manipulácia s ním je ľahká a hygienická, pretože zásobník má rukoväť. Keď odchádzate z domu na viac ako dva dni, toaletu vypnite, aby ste zabránili vyschnutiu kompostu.

Zápachu sa nemusíte obávať
Napriek obavám ekotoaleta zapácha menej ako splachovací záchod. Je to preto, že odvetrávaná je priamo misa, a nie miestnosť ako pri klasických WC. Všetky typy ekotoaliet, okrem zhromažďovacieho typu, vyžadujú intenzívny prívod vzduchu. Ak sa predsa objaví zápach, problém môže byť v chybnej ventilácii – netesné potrubie, malá šírka ventilačnej rúry, nízky výkon ventilátora. Ďalší dôvod môže byť príliš mokrá „zmes“ pri sušiacom type alebo pri zhromažďovacom dlhé odležanie.

Pozitíva ekotoalety
Kompostovacia toaleta je ekologická, bezpečná, užitočná a šetrí financie. Na jej prevádzku sa nepoužíva žiadna chémia, nepotrebuje prívod vody, kanalizáciu ani septik, preto je vhodným riešením nielen pre byty, ale aj pre chaty a chalupy. Jednoducho sa inštaluje aj používa a nevyžaduje zvláštnu údržbu. Jednoducho sa používa, je bezpečná a hygienická. Výrobcovia na ňu poskytujú záruku dva až päť rokov

Zdroj: radomír
14.7. 2011 4:00
Diskusia ()
Zdieľať článok