17.9. 6:00

Staviate rodinný dom? Myslite aj na studňu a naozaj ušetríte

Vodou zo studne môžete napustiť aj bazén.
Vodou zo studne môžete napustiť aj bazén.
Zdroj: www.architecturaldigest.com

Kopať alebo vŕtať?

Zásadná otázka, keď chcete pristúpiť k realizácii studne. Ovplyvňuje ju tiež to, či chcete pitnú alebo úžitkovú vodu. Vrtom sa dostanete ku kvalitnejšej podzemnej vode, ktorá je vo väčších hĺbkach, rýchlejšie. Preto ak má studňa slúžiť ako zdroj pitnej vody, každopádne má byť vŕtaná. Voda je bez nečistôt a studňu môžete napojiť na rozvody vody bez obáv, že sa pieskom upchá čerpadlo. Pokiaľ vám voda stačí len na polievanie, môžete mať kopanú studňu. Má väčší priemer, preto je v nej viac vody i pri relatívnej menšej hĺbke, no je viac závislá na zrážkach.

Aj studňa starne

Nie je to tak, že máte studňu a viac sa nestaráte. Studňa si vyžaduje špeciálnu starostlivosť, aby nedošlo ku kontaminácii, napríklad preniknutím povrchovej vody. Dosiahnete to jej odvedením z blízkosti studne pomocou žľabov aj používaním zákrytovej dosky. Odporúča sa utesnenie telesa studne ílom. Voda sa však môže kontaminovať aj zvnútra – nánosmi bahna a iných nečistôt, následne vzniká vodný kameň a podmienky na množenie baktérií. Na stenách studne sa potom vytvorí nános organických látok a rias, ktorý treba očistiť. Pred čistením musíte vodu zo studne odčerpať a následne dno vyčistiť kalovým čerpadlom a steny postrekom vodou alebo kefou. Použite roztok chlóru vo vode, opláchnite poriadne čistou vodou a túto vodu odčerpajte.

Vodu zo studne vám otestujú v príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
Vodu zo studne vám otestujú v príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
Zdroj: tasr

Štrkové lôžko i UV lampa

Ako prevencia zanášania studne výborne poslúži 40 cm vrstva štrku, ktorý funguje ako filter. Vhodný je ostrý štrk, hrubá vápencová či mramorová drvina. Studňa zo skruží by mala mať spoje zatreté betónom alebo špeciálnym tmelom a zhora by mala byť zabezpečená proti zatekaniu dažďovej a povrchovej vody. Kvalitu vody však môžu ohroziť aj iné zdroje znečistenia v blízkosti studne, napríklad neutesnený septik, znečistený potok alebo i záplavy. Na dezinfikovanie vody v studni môžete používať prostriedky na báze chlóru alebo peroxidu vodíka. Ekologickejšie riešenie predstavuje UV lampa inštalovaná v studni, ktorá vodu očistí najúčinnejšie.

autor:  Radomir
17.9. 2020 6:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia
44