24.5. 2017 16:00

Šikmá strecha: Rýchlo odvedie vodu, no aj tak môže zradiť

24.5. 2017 16:00

Šikmá strecha: Rýchlo odvedie vodu, no aj tak môže zradiť

Foto: bramac

Myslíte si, že ak po šikmej streche rýchlo odtečie voda, je spoľahlivá? Aj na nej a jej strešnom plášti sú detaily a miesta, ktorých podcenenie vedie k vzniku porúch.

Najčastejším pôvodcom porúch na šikmej streche sú nesprávne návrhy alebo chybne riešené konštrukčné detaily, ale aj zabudovanie nevhodných materiálov, prípadne ich nekvalita. Chybu však môže urobiť aj neodborne pripravený remeselník s nedostatočnými skúsenosťami.

Zloženie strešného plášťa

Pri riešení konštrukcie strešného plášťa treba rešpektovať všetky pravidlá, ktoré zabezpečia vnútornému obytnému priestoru zodpovedajúcu teplotu, relatívnu vlhkosť, minimálne prúdenie vzduchu a primeranú infiltráciu. Správne zloženie vrstiev strešného plášťa sa nedosiahne náhodou, ale podľa určitých pravidiel. Z vnútornej strany sa za estetický povrch, upravený napríklad sadrokartónom, ukladá parotesná zábrana. Je to fólia, ktorá zabráni prieniku vodnej pary do konštrukcie strechy. Potom je tepelná izolácia, obvykle z vláknitých materiálov, v dostatočnej hrúbke vložená medzi krokvy a pod ne. Medzi tepelnou izoláciou a krytinou by mala byť odvetraná vzduchová vrstva, ktorá odvádza netesnosťami minimálne prepustenú vodnú paru do vonkajšieho prostredia. Pod krytinu sa ešte vkladá poistná hydroizoláciaproti vlhkosti, ktorá by s mohla dostať do konštrukcie v dôsledku malého sklonu, netesnosti strešnej krytiny, jej nesprávneho uloženia. Aj vietor môže pod krytinu vohnať dážď alebo nafúkať sneh. Poslednú vrstvu strešného plášťa tvorí krytina.

Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°, pri menšom sklone nesmie chýbať vodotesné podstrešie alebo vhodná poistná hydroizolácia.
Sklon strechy pri tvrdej skladanej krytine nemá byť menší ako 17°, pri menšom sklone nesmie chýbať vodotesné podstrešie alebo vhodná poistná hydroizolácia.
Zdroj: tondach

Prečítajte si, čo radí odporník pri výmene strešnej krytiny

Poruchy parozábrany

Najväčšie a najčastejšie chyby sa robia pri vyhotovení parozábrany. Kvalitné, no niekedy možno drahšie materiály sa často nahrádzajú lacnými, určenými na iný účel. Napríklad  stavebnou fóliou určenou na balenie. V nej sa veľmi ľahko vytvoria mikrotrhliny, cez ktoré sa do tepelnej izolácie dostáva vodná para. Problémové bývajú aj spoje a napojenia parozábrany na konštrukcie prestupujúce strešným plášťom, kadiaľ preniká vodná para do konštrukcie strešného plášťa a vplyvom nízkych teplôt z exteriéru kondenzuje na poistnej hydroizolácii. Kondenzát sa potom dostane do tepelnej izolácie a znefunkční ju. Mokrá tepelná izolácia namiesto korigovania rozdielu teplôt medzi exteriérom a interiérom, pôsobí ako vodič a prenáša vysokú alebo nízku vonkajšiu teplotu dovnútra. Kondenzát v strešnom plášti negatívne pôsobí aj na životnosť nosnej strešnej konštrukcie, ktorá je z dreva. Pri napájaní parozábrany je nevyhnutné používať len také materiály, ktoré sú na to určené výrobcom. Nevhodný typ pásky môže časom stratiť lepivosť a spoj už nebude parotesný.

Pri realizácii parozábrany treba všetky vyriešiť dokonale! Až príliš často bývajú katastrofou prestupujúce konštrukcie, kde sa spoje parozábrany a konštrukcie väčšinou riešia pomocou akrylátového tmelu, a dokonca bez tesniacej pásky.
Pri realizácii parozábrany treba všetky vyriešiť dokonale! Až príliš často bývajú katastrofou prestupujúce konštrukcie, kde sa spoje parozábrany a konštrukcie väčšinou riešia pomocou akrylátového tmelu, a dokonca bez tesniacej pásky.
Zdroj: bramac

Prečítajte si  aj, čím nahradiť ťažké škridly

Voda si cestu nájde

Nepríjemnosti s vodou v strešnom plášti môže spôsobiť aj nesprávna voľba hydroizolačnej fólie. Nie je jedno či použijete kontaktnú alebo bezkontaknú hydroizolačnú fóliu. Práve v súvislosti s druhým typom fólie vzniká najviac porúch. Tento typ nesmie byť v kontakte so žiadnym iným materiálom. V opačnom prípade, ak sa fólia dotýka dreveného debnenia, alebo tepelnej izolácie, stráca svoju hydroizolačnú schopnosť a preteká cez ňu voda. Aj tepelná izolácia môže spôsobiť takýto defekt. Ak sa použije minerálna vlna najnižšej objemovej hmotnosti, ktorá nemá stálu geometriu tvaru, môže sa stať, že sa pretlačí až do vzduchovej medzery pod poistnou izoláciu až sa jej dotýka. Následkom nedostatočne vyplneného priestoru medzi krokvami tepelnou izoláciou a aj tým, že sa nevystriedajú styčné škáry vznikajú tepelné mosty. Medzerami prúdi vzduch z exteriéru až k parozábrane a zo strany interiéru sa nej zráža vodná para.

Problémové miesta, kadiaľ by sa mohla voda dostať do konštrukcie vznikajú na  zložitejších strešných konštrukciách. Sú to miesta v lomoch strechy – v nárožiach, úžľabiach a v stykoch strechy so zvislými konštrukciami – pri komínoch, vikieroch.
Problémové miesta, kadiaľ by sa mohla voda dostať do konštrukcie vznikajú na zložitejších strešných konštrukciách. Sú to miesta v lomoch strechy – v nárožiach, úžľabiach a v stykoch strechy so zvislými konštrukciami – pri komínoch, vikieroch.
Zdroj: Dörken

Prečítajte si aj, kedy treba zavolať kominára

Kritické detaily

Problémové miesta, kadiaľ by sa mohla voda dostať do konštrukcie a preniknúť až do interiéru, vznikajú najčastejšie na členitých, zložitejších strešných konštrukciách. Sú to miesta v lomoch strechy – v nárožiach, úžľabiach a v stykoch strechy so zvislými konštrukciami – pri komínoch, vikieroch. Vlhnutie strešnej konštrukcie v týchto miestach má na svedomí nesprávne vyhotovenie stykov, spojov a detailov. Často použijú nevhodné tmely na utesnenie, ktoré časom stratia svoju pružnosť a odlepia sa, často nesprávne ukončia hydroizoláciu pri klampiarskych oplechovaniach komína, strešného okna či odkvapu. Dosť nešťastné miesto z hľadiska zatekania je aj úžľabie strechy. Ak je plech, ktorým je úžľabie prekryté, nedostatočne široký, pri búrkach a návalových dažďoch voda rýchlo neodtečie a môže sa dostať až pod škridlu a pretiecť do strešnej konštrukcie. Aj v týchto miestach treba dbať na správne ukotvenie poistnej hydroizolácie, ktorá by mala pretečenú vodu zachytiť a bezpečne odviesť do žľabu.

autor:  am
24.5. 2017 16:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44