19.5. 2017 16:00

Rozhovor s odborníkom na tému: Výmena strešnej krytiny

19.5. 2017 16:00

Rozhovor s odborníkom na tému: Výmena strešnej krytiny

Foto: Tondach Steinbrück

Potrebuje strecha vášho domu novú krytinu? Spolu s odborníkom z Cechu strechárov vám prinášame užitočné informácie a tipy z praxe, ktoré by ste pred začatím rekonštrukcie mali vedieť.

Na čo si treba dať pozor pri rekonštrukcii šikmej strechy v prvom rade?

V prvom rade sa uistite, či je krov dostatočne únosný, nie je poškodený, deformovaný, neúplný, napadnutý hnilobou, plesňami alebo drevokazným hmyzom. Posúdenie jeho stavu zverte profesionálnym odborníkom.

Aké úpravy strešného plášťa si vyžaduje výmena strešnej krytiny pri rekonštrukcii staršieho domu?

Rátajte s tým, že výmena strešnej krytiny si väčšinou vyžiada aj výmenu konštrukcií, na ktoré je krytina pripevnená, teda latovania, strešného plášťa, ktorý sa dopĺňa o difúznu fóliu, prípadne zateplenie. Dôležité je použiť adekvátne a kvalitné materiály, ktoré zabezpečia dlhodobé fungovanie strechy. Dnes sa mení pohľad na strechu.

Poradíme vám aj pri vlhnutí domu

Súčasné vyhotovenia tradičnej falcovanej krytiny so stojatými drážkami sú vylepšené o tzv. klik systém spájania lamiel bez potreby náradia.
Súčasné vyhotovenia tradičnej falcovanej krytiny so stojatými drážkami sú vylepšené o tzv. klik systém spájania lamiel bez potreby náradia.
Zdroj: Střechy Kučera

Oproti minulosti sa kladie dôraz okrem estetiky, hydroizolačných schopností a životnosti na energetické úspory a vyššiu kvalitu podkrovného priestoru, čo vyžaduje kvalitné zateplenie strechy. Dôležité je nezabudnúť na správne odvetranie strešného plášťa. Na tento účel slúži odvetrávacia medzera medzi difúznou fóliou a krytinou, ktorá je vymedzená kontralatami. Na odkvapovej hrane má mať zabezpečený prívod vzduchu a jeho odvádzanie pri hrebeni a nárožiach.

Prečítajte si aj o dôležitosti správnych základov domu

Kedy je najvhodnejšie načasovať výmenu strešnej krytiny?

Na výmenu strešnej krytiny alebo na celkovú rekonštrukciu strechy je vhodnejšie ročné obdobie s nižším rizikom výskytu zrážok, teda jar – leto. Platí to najmä v prípade, ak sa počas rekonštrukcie strechy v dome býva, lebo prípadné zatečenie nižšie položených priestorov by mohlo spôsobiť veľké škody. Ideálny spôsob je postupné odkrývanie strechy a v ten istý deň aj montáž difúznej fólie, keď je riziko zatečenia minimálne. Vymeniť strešnú krytinu možno za určitých podmienok aj v zimnom období. Týka sa to však neobývaných stavieb.

Z bezpečnostného hľadiska strecha nesmie byť omrznutá a šmykľavá. Pozor však na niektoré materiály a technologické postupy, ktoré vyžadujú plusové teploty. Ide hlavne o lepené a zvárané spoje alebo falcované spoje niektorých plechových krytín. Z dlhodobého hľadiska platí, že s výmenou strešnej krytiny netreba čakať až dovtedy, kým sa strecha dostane do havarijného stavu a vážne sa poškodia aj ďalšie konštrukcie pod ňou. V prípade zmeny funkcie podkrovného priestoru na obytné účely určite odporúčam posúdenie stavu a funkčnosti strešného plášťa.

Prečítajte si aj naše rady a tipy pri výmene podlahy

Ako postupovať pri výmene strešnej krytiny a pri čom treba byť zvlášť obozretný?

 • V prvom rade klaďte dôraz na odborný návrh strešného plášťa, výber vhodného a kvalitného materiálu a tiež kvalifikovaného realizátora.
 • Stavebník má mať od začiatku jasno v týchto otázkach: čo od strechy očakáva, akú dlhú životnosť vyžaduje, aké bude využitie podkrovného priestoru a aké má požiadavky na estetickú stránku krytiny. Od toho závisí skladba strešného plášťa, výber materiálov vrátane strešnej krytiny a následne cena. Bohužiaľ, v praxi sa stretávame s opačným postupom.
 • Ak nad rovinu strechy vystupujú iné konštrukcie, treba zhodnotiť, v akom sú stave, či nevyžadujú opravu a či sú vôbec potrebné. Opravovať komín až po namontovaní novej krytiny nie je správne.
 • Dôležité je, aby investor vedel, či bude v budúcnosti fasáda zateplená a akou hrúbkou materiálu. Od toho závisí osadenie odkvapovej hrany strechy a odkvapového systému.
 • Najväčší dôraz treba klásť na kvalitu a montáž difúznej fólie, ktorú stavebníci často podceňujú. Plní totiž hydroizolačnú funkciu počas výstavby a zabezpečuje správne fungovanie, odvetranie a izoláciu strešného plášťa počas užívania stavby. Dôležité sú aj detaily jej napojenia na odkvapový plech, detail v hrebeni, napojenie na prestupujúce konštrukcie, murivo, komíny, odvetrávacie potrubia, stožiare a strešné okná.
 • Pri rekonštrukčných prácach na streche rátajte s potrebným miestom na presun materiálu a odpadu. Pri montáži býva často potrebné fasádne lešenie. Ak je stavba postavená na hranici pozemku, treba zobrať do úvahy aj susedské vzťahy.
 • Čas rekonštrukcie strechy je závislý od rozsahu prác, veľkosti a zložitosti strechy, od podmienok umiestnenia stavby aj počasia. Pri jednoduchých strechách do 200 štvorcových metrov výmena krytiny, strešných lát, s montážou difúznej fólie a výmenou odkvapového systému môžu trvať okolo päť až sedem dní.

Plechová falcovaná strešná krytina môže patriť v istých vyhotoveniach ku tým najľahším, no aj najstabilnejším strešným materiálom.
Plechová falcovaná strešná krytina môže patriť v istých vyhotoveniach ku tým najľahším, no aj najstabilnejším strešným materiálom.
Zdroj: Prefa

Aké zásadné kritériá ovplyvňujú výber strešnej krytiny? Na čo si dať pozor pri jej výbere?

 • Podľa tvaru strechy. Na tvarovo jednoduché strechy skladajúce sa z väčších rovných plôch je lepšie použiť veľkoformátové krytiny. Na členité strechy skladajúce sa z malých alebo zaoblených plôch zas maloformátové krytiny.
 • Poloha stavby, výška a jej orientácie majú vážny vplyv na výber krytiny a skladby strechy. Podľa toho sa dá totiž odhadnúť zaťaženie dažďom, snehom, námrazou a vetrom. Od nich následne závisí návrh kotvenia krytiny, protisnehová ochrana a odvodnenie strechy. 
 •  Sklon strechy je dôležitý parameter pre výber krytiny, aby dobre plnila svoju hydroizolačnú funkciu. Každá krytina má normou alebo výrobcom určený bezpečný sklon strechy – BSS a minimálny sklon strechy, na ktorý je krytina použiteľná. Ak má strecha menší sklon, ako je BSS krytiny, je potrebné urobiť opatrenia odporučené výrobcom alebo pokrývačskými pravidlami na vytvorenie hydroizolačného podstrešia pri dodržaní podmienky minimálneho sklonu danej krytiny.
 • Ochrana domu pred zrážkami a poveternosťou je najdôležitejšou funkciou krytiny, preto má byť tvarovaná a vzájomne spájaná tak, aby čo najlepšie odvádzala vodu. Jej pripájanie ku streche by malo byť bezpečné a jeho hydroizolačná spoľahlivosť by nemala byť závislá len od tesniacej gumičky pod skrutkou, ktorou je pripevnená. Toto sa týka plechových krytín pripájaných k latovaniu skrutkami, ktoré sú prevŕtané cez plochu krytiny, po ktorej najviac tečie voda, preto im treba venovať veľkú pozornosť, alebo vybrať krytinu, ktorá má pripájacie skrutky zakryté ďalšou vrstvou krytiny.
 • Životnosť škridlových krytín, či už betónových, alebo keramických, je závislá hlavne od ich pevnosti a nasiakavosti. Ak má škridla vyššiu nasiakavosť, môže ju skôr poškodiť mráz. Životnosť plechových krytín je závislá hlavne od ich schopnosti odolávať korózii. To znamená, že záleží, z akého kovu sú vyrobené, akú majú hrúbku a povrchovú antikoróznu ochranu. Pri rozhodovaní si treba pýtať príslušné parametre krytiny, dôkladne si prečítať záručný list výrobcu a prípadne žiadať vysvetlenie podmienok záruky.
 • Hmotnosť samotnej krytiny. Tomuto kritériu neprikladám až takú dôležitosť, treba ju vidieť v kontexte so statikou krovu a nosných konštrukcií. Stavba a krov musia byť navrhnuté tak, aby uniesli hmotnosť celého strešného plášťa, snehu, vetra aj s dostatočnou rezervou. Ak stavba a krov sú dimenzované bez rezervy, nemusia uniesť ani väčší sneh a silný vietor, čo sa dnes pri výkyvoch počasia stáva častejšie. Zaťaženie striech mimoriadnym snehom a vetrom je niekoľkonásobne väčšie ako rozdiel hmotnosti krytín. Bývať pod strechou, ktorá je dimenzovaná na hrane svojej únosnosti, by som veru nechcel.
 • Odolnosť proti vetru. Krytina by mala dostatočne odolávať vetru. Nebezpečné je hlavne nasávanie vetra a podfúknutie, lepšie mu odolávajú ťažšie krytiny. Výrobcovia majú ponúknuť ku krytine aj dostatočné prostriedky a pravidlá na jej prichytávanie.
 • Hlučnosť krytiny pri dažďoch sa rieši najmä pri zobytnenom podkroví. Pri plechových krytinách sa používa pod krytinu separačná štruktúrovaná rohož, ktorá tlmí hluk, takzvané bubnovanie krytiny, zabezpečuje mikroventiláciu spodnej plochy krytiny a ochraňuje debnenie krovu pred skondenzovanou parou.
 • Nadštandardné funkcie. Krytina môže napríklad chrániť strechu pred prehrievaním alebo mať špeciálne povrchové úpravy, ktoré ju ochránia pred zašpinením.
 • Šírka sortimentu doplnkov. Oplatí sa vybrať výrobcu, ponúkajúceho k svojej krytine kompletný sortiment doplnkov, ktorými sa dajú profesionálne vyriešiť všetky detaily strechy, odvetrávacie a prestupové prvky, protisnehová ochrana, stúpacie plošiny a podobne. Každý nekompatibilný a neodborne vyrobený doplnok strechy môže vytvoriť rizikové miesto na zatekanie.

Prečítajte si aj pár užitočných rád pri výbere drevostavby

S akou dlhou dodacou lehotou treba pri objednávke strešnej krytiny počítať?

Dodacie lehoty štandardných strešných krytín bývajú 5 až 7 dní. Ostatné modely na objednávku sa obvykle dodávajú do 4 až 6 týždňov.
Na výbere realizátora strechy a strešnej krytiny si dajte záležať Ak na dome nefunguje strecha, tak celý dom neplní svoju funkciu. Jej návrh a realizácia si vyžadujú znalosti z oblasti konštrukcií, statiky krovov, stavebnej fyziky, ovládať pokrývačské pravidlá aj príslušné normy, poznať produkty a presné montážne postupy výrobcov, zručnosti v strechárskych remeslách, ako je tesár, klampiar, izolatér a pokrývač. Takúto dôležitú konštrukciu zverte iba odborným profesionálnym firmám. Náklady na opravy nekvalitne zhotovenej práce sú totiž vysoké a technologicky náročné.

Rozhovor s odborníkom na tému: Výmena strešnej krytiny

Ing. Tibor Dávid Krajský
cechmajster pre kraj Bratislava a Trnava
www.cechstrecharov.sk www.alitrex.sk
 

autor:  Inéz Búci
19.5. 2017 16:00
Diskusia ()
Zdieľať článok