21.12. 2015 7:00

Protisnehová ochrana: Nezabudli ste na ňu pri návrhu a realizácii strechy?

21.12. 2015 7:00

Protisnehová ochrana: Nezabudli ste na ňu pri návrhu a realizácii strechy?

Foto: Profimedia

Strešné ochranné prvky, ktoré zabraňujú škodám spôsobeným pádom snehu a ľadu zo strechy, možno osadiť aj dodatočne.

Odhaduje sa, že asi polovica slovenských striech na rodinných domoch nemá dostačujúcu protisnehovú ochranu. Majitelia sa často spamätajú, až keď sa niečo stane. Za škody na majetku a na zdraví, ktoré spôsobí pád snehu a ľadu zo strechy, totiž zodpovedá práve majiteľ. Možno váš dom nehraničí s ulicou, a tak mávnete rukou a poviete si, že vám neprekáža, ak biela masa skončí na vašom pozemku. No i to má svoje riziká, od odtrhnutia odkvapového systému, deformácie strešného okna a strechy až po úraz vašich blízkych.

Individuálne

Návrh a realizáciu zverte do rúk odborníkom. Jedna šablóna, ako na to, totiž neexistuje. Projektant zohľadňuje predovšetkým sklon strechy a snehovú oblasť, kde sa stavba nachádza. Dôležitá je orientácia strechy na svetové strany a konkrétne poveternostné podmienky daného stanovišťa vrátane prevládajúcich vetrov, zatienenia či náveternej alebo záveternej strany. Aj všetky prvky na streche, ako sú strešné okná, vikiere, komínové telesá a solárne či fotovoltické panely, môžu ovplyvniť návrh. Počíta sa i s vchodom do domu, garáže a s terasou.

Kombinujte

Bodové protisnehové prvky, ako sú kovové háky a škridly s malým výstupkom, slúžia na to, aby sa sneh na streche rovnomerne zachytával a zabránilo sa vzniku „lavíny“. Umiestňujú sa v určitých rozstupoch na plochu strechy. Na zabránenie pádu väčšej masy snehu sa používajú líniové prvky zvyčajne vo forme mrežových alebo tyčových zábran.

Situujú sa po celom obvode strechy v jej dolnej časti alebo iba nad vstupy do domu, garáže, nad terasu, prípadne nad strešné okná a vikiere. Keďže bodové a líniové prvky majú odlišnú úlohu, ideálna je ich kombinácia. Za zmienku stojí, že hoci termokáble s termostatom namontované priamo na strechu alebo do odkvapov nenahrádzajú protisnehové prvky, v boji s masami snehu sú dobrou pomôckou. Roztápajú ho a tým primárne bránia upchatiu odkvapového systému.

Je to drahšie

Dodatočná realizácia protisnehových prvkov je pre vyššiu prácnosť drahšia, ako keby ste si ich dali namontovať spolu so strechou. Náročný môže byť aj pohyb po streche. Pri skladanej krytine sa vymieňa kus za kus, obyčajná škridla za protisnehovú, v daných rozstupoch. Je to však možné iba vtedy, ak je takýto druh škridly v ponuke.

Problémom neskoršieho osadenia býva farba krytiny, keďže jedna je z výroby a druhá má už čo-to za sebou. Relatívne jednoduché je zavesenie kovových hákov, ktoré sa vešajú na škridlu. V obidvoch prípadoch sa musí vybrať a položiť späť niekoľko kusov okolitých škridiel. Líniové prvky sa montujú na špeciálne nosné škridly, ktoré sa takisto menia kus za kus.

Druhú možnosť predstavuje vlastný nosný systém, montovaný priamo na krov po vysunutí a opätovnom zasunutí škridiel. Náročnejšia je montáž na celistvých strechách. Háky a líniové prvky sa skrutkujú priamo cez krytinu do krokvy. Narušenie celistvosti krytiny eliminuje len kvalitné gumové tesnenie. Pri falcovaných plechových krytinách sa protisnehové prvky montujú na falc pomocou držiakov.

Odborník radí
Ing. Tibor DÁVID
Krajský cechmajster Cechu strechárov Slovenska
www.cechstrecharov. sk

Už pri návrhu a realizácii strechy venujte náležitú pozornosť protisnehovej ochrane. Protisnehová ochrana nemusí byť vždy na celej ploche strechy, niekedy postačí osadiť prvky iba na jej jednu tretinu alebo štvrtinu, čo závisí od konkrétnej lokality a strechy. Uprednostnite prvky dodávané či odporúčané výrobcom, od ktorého máte krytinu, čo zaručí kompatibilnosť a funkčnosť systému. Ak napadne extrémne veľa snehu, nechajte jeho opatrné mechanické odstránenie zo strechy na profesionálov. Neriadený a neočakávaný zosuv predstavuje najväčšie riziko.

Pre pohodu pod strechou: Tú vám zabezpečí dokonalá izolácia

21.12. 2015 7:00
Diskusia ()
Zdieľať článok

Podobné témy