1.4. 2008 15:00

Prečo tepelné čerpadlo?

1.4. 2008 15:00

Prečo tepelné čerpadlo?

Foto: Archív

Kým chladnička teplo odoberá z vnútorného priestoru a cez výmenník ho odvádza do okolia, tepelné čerpadlo odoberá teplo z okolitého prostredia a odovzdá ho vode vo vykurovacom systéme.

NEZÁVISLOSŤ OD CIEN ENERGIÍ

Akékoľvek zdražovanie energie, hlavne plynu, má na čerpanie energie z prírody iba minimálny vplyv.

EKONOMICKÁ ÚSPORNOSŤ

Tepelné čerpadlo ušetrí približne 80 percent nákladov za energie. Nízkymi prevádzkovými nákladmi prináša tepelné čerpadlo užívateľovi veľké úspory, a tým zabezpečuje rýchlu návratnosť investície.

KRÁTKY ČAS NÁVRATNOSTI

Návratnosť investície do tepelného čerpadla je pri dnešných cenách energie bez akýchkoľvek dotácií a finančných podpôr 3 – 5 rokov.

EKOLOGICKÁ PREVÁDZKA

Nízka energetická náročnosť a využitie prírodnej nízkopotenciálnej energie minimalizuje záťaž na životné prostredie.

KOMFORTNÉ VYKUROVANIE

Moderné technológie a regulácie poskytujú všetkým zákazníkom komfortnú prevádzku bez obsluhy, ktorá zaistí tepelnú pohodu v danom objekte.

LACNÁ KLIMATIZÁCIA

Väčšina tepelných čerpadiel môže plnohodnotne chladiť, čiže klimatizovať. Oproti klasickej klimatizácii majú v režime chladenia takmer nulové prevádzkové náklady.

BEZPEČNÁ PREVÁDZKA

Pri prevádzke tepelného čerpadla nehrozí nebezpečenstvo výbuchu, vznietenia alebo otravy oxidom uhličitým.

AKO FUNGUJÚ

Voda – voda
Tepelné čerpadlo potrebuje dve studne, jednu na čerpanie tepla a druhú na ochladzovanie ohriateho média. Ich vzdialenosť by nemala byť menšia ako 10 m, aby sa tepelne neovplyvňovali.

Zem – voda
Potrebujú hlbinné vrty, čo vyžaduje značné náklady, ale hlbšie vrstvy zeme predstavujú stály zdroj tepla. Vrty sú hlboké až 100 m, v týchto vrstvách sú takmer konštantné teploty len s malými výkyvmi počas celého roka.

Pôda – voda
Teplo z pôdy sa odoberá pomocou systému potrubí uložených pod zemou v nezámrznej hĺbke. To je zvyčajne medzi 1,2 až 1,6 m pod povrchom. Na vykúrenie priemerného rodinného domu treba približne 300 m2 plochy. Nevýhodou sú vyššie obstarávacie náklady na zriadenie potrubnej siete v zemi. Výhodou systému pôda – voda je neobmedzené používanie počas celého roka bez ohľadu na miestne klimatické a hydrogeologické podmienky.

1.4. 2008 15:00
Diskusia ()
Zdieľať článok