3.6. 2013 17:00

V Prahe oceňovali vizionárskych študentov

3.6. 2013 17:00

V Prahe oceňovali vizionárskych študentov

Foto: Velux

Zvláštnu cenu poroty získal projekt českých a slovenských študentiek, ktoré priniesli koncept revitalizácie pivníc na reštauráciu.

Súťaž Active House Award je zameraná na návrhy projektov udržateľných stavieb v aktívnom štandarde.Z prihlásených projektov z Českej a Slovenskej republiky ocenila medzinárodná odborná porota celkom osem súťažných prác.

Predmetom súťaže bolo spracovanie objektu v aktívnom štandarde, ktorý je definovaný kvalitou vnútorného prostredia, ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a energetickou efektivitou.

České prvenstvá

Víťazom kategórie novostavby sa stal projekt študenta Fakulty architektúry VUT v Brne Norberta Obršála, Inventúra archetypu. Porota ocenila citlivé zapojenie nových a staronových hmôt do existujúcej štruktúry dediny.

V rámci premýšľania o udržateľnom a príjemnom živote predstavuje zvolená forma kombináciu bývania a práce. Funkčný koncept, obzvlášť ak budeme sledovať osobnú uhlíkovú stopu.

Porota tiež vyzdvihla poloverejný priestor spoločného dvora z pohľadu urbanistického riešenia, ako aj sociálny moment. Z hľadiska výrazu architektonického riešenia ide o budovu so skromným výrazom, súčasne však vytvára prostredie s vysokým užívateľským komfortom v interiéri aj v exteriéri.

V Prahe oceňovali vizionárskych študentov
Zdroj: Velux

Projekt za humnami.
Foto: Velux

V kategórii rekonštrukcie zvíťazil návrh študentov Jaroslava Matouška a Adama Michnu pod názvom Za humnami z Fakulty architektúry VUT v Brne. Porota na projekte ocenila koncept využitia existujúceho poľnohospodárskeho objektu na objekt pre bývanie a prácu z domova.

Výsledné riešenie má veľmi vysokú estetickú hodnotu. Autorom sa podarilo do existujúcej obálky zapliesť oddelené priestory pre prácu i bývanie. Hoci si objekt ponechal tradičný pojem aj formu, ponúka obyvateľom súčasné bývanie s vysokým komfortom z pohľadu množstva denného svetla, výhľadu i priestoru.

Autori sa zaoberali aj otázkou recyklovateľnosti nových konštrukcií aj možnosťou samozásobovania v rámci miesta. Táto forma revitalizácie umožňuje získať komfort moderného samostatného domu v záhrade/krajine bez zaberania ornej pôdy.

Cena aj na Slovensko

Porota udelila aj zvláštnau cenu, a to výnimočnému projektu RAW Restaurant od dvoch českých a dvoch slovenských študentiek z Fakulty architektúry VUT v Brne a Fakulty architektúry STU Bratislava.

Ivana Linderová, Barbora Látalová, Eva Čápová a Michaela Lietavová sú autorky naozaj vizionárskeho ojedinelého návrhu. Ich koncept revitalizácie pivníc na reštauráciu dospel až k vytvoreniu verejného mestského priestoru, zaujímavého ako z pohľadu architektúry, tak ideovej náplne.

Samozásobovanie reštaurácie navyše prináša do mesta i prvok zelene. Koncept využíva súčasné princípy, materiály i technológie, ktorých spolupôsobenie zabezpečuje kolobeh života v sebestačnom dome.

autor:  pluska.sk
3.6. 2013 17:00
Diskusia  ()
Diskusia
44