4.12. 2017 1:00

Pozor, padá sneh! Bohatá nádielka vám môže zničiť strechu

4.12. 2017 1:00

Pozor, padá sneh! Bohatá nádielka vám môže zničiť strechu

Foto: archív firiem

So snehom treba počítať nielen na cestách a chodníkoch. Veľa problémov dokáže privodiť aj na streche.

Na snehovú nádielku musí myslieť už projektant pri návrhu strechy. Sneh z nej nesmie dopadať na miesta, kde by mohol spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku a rozhodne nie na nižšie položené konštrukcie budovy. Strecha je preto ideálna sedlová alebo pultová, bez žľabov, kde by sa sneh hromadil. Projektant by ju mal navrhnúť tak, aby boli komíny a strešné okná umiestnené čo najbližšie k hrebeňu. Dôležité je aj umiestnenie odkvapov. Tie by mali byť skryté pod strechou, aby ich zosúvajúci sa sneh nestrhol, no musia zároveň spoľahlivo plniť funkciu zachytávania dažďovej vody.

Preventívna ochrana

Súčasťou strešných systémov by mali byť opatrenia proti pohybu snehu po streche, zvlášť v miestach, kde hrozí zosun snehu na chodník alebo inú časť budovy.

Jedno z riešení sú snehové zábrany, ktoré dokážu udržať snehovú prikrývku na streche a neobmedzujú vás v pohybe pod ňou. Môžu to byť háky, zúbky, mreže, či lapače najrôznejších tvarov. Ich účel je zabrániť škodám pri uvoľňovaní.

Kým bodové zábrany sa snažia snehovú pokrývku rozlámať na časti, ktoré sa budú zo strechy uvoľňovať samostatne, protisnehové mreže, zachytávače a tyčové zábrany majú za úlohu udržať snehovú pokrývku v celku až kým sa nerozpustí.

Protisnehová škridla alebo háky plnia funkciu jedine vtedy, keď sa položia rovnomerne po celej streche, a nie, ako to často vidieť, iba na posledných dvoch – troch radoch nad odkvapovým žľabom. Pri väčšom množstve snehu je takéto zadržiavanie neúčinné. Môže sa stať, že halda zosúvajúceho sa snehu zhora vytrhne všetko čo vyčnieva z roviny strechy, dokonca aj strešné okno, aj protisnehovú škridlu aj háky na konci strechy. Potrebné množstvo protisnehových škridiel a hákov na streche musí projektant odvodiť od sklonu strechy a predpokladaného snehového zaťaženia, ktoré určí podľa normy na základe zaradenia konkrétnej lokality do snehovej oblasti.

Snehové zábrany neinštalujte hneď pri odkvapoch, tesne nad vchodom, zimnou záhradou, prípadne nad vyčnievajúcou konštrukciou vikiera. Umiestnite ich radšej vyššie, aby potom nemali problém zachytiť a roztrieštiť aj väčšiu masu napadaného snehu a ľadu. Pozostávajú zo škridly sneholamu a z držiaka, na ktoré sa pripevňujú zachytávače snehu v tvare mriežky, rebríka, alebo sa použije drevená guľatina.

Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek druh zábran, uprednostnite odbornú inštaláciu a kvalitné príslušenstvo. Neodborná inštalácia môže napríklad spôsobiť, že vám strecha bude zatekať.

Pozor, máte zodpovednosť.Podľa zákonov zodpovedá za bezpečnú strechu majiteľ stavby. V prípade úrazov a škôd na cudzom majetku sa výška odškodnenia môže vyšplhať poriadne vysoko. Vždy sa ale preukazuje, či škoda vznikla zavinením majiteľa stavby. Ak majiteľ preukáže, že urobil všetko, aby nešťastiu predišiel, súd ho môže zbaviť obvinenia.
Pozor, máte zodpovednosť.Podľa zákonov zodpovedá za bezpečnú strechu majiteľ stavby. V prípade úrazov a škôd na cudzom majetku sa výška odškodnenia môže vyšplhať poriadne vysoko. Vždy sa ale preukazuje, či škoda vznikla zavinením majiteľa stavby. Ak majiteľ preukáže, že urobil všetko, aby nešťastiu predišiel, súd ho môže zbaviť obvinenia.
Zdroj: archív firiem

Hmotnostné limity

Nechávať na streche veľké vrstvy suchého čerstvého snehu sa vám môže škaredo vypomstiť. Celkom ľahko sa totiž môže stať, že naprší a sneh oťažie natoľko, že naruší celú strešnú konštrukciu. Základ je informovať sa o nosnosti strešného systému už pri výbere strechy. Budete tak vedieť do akej miery máte strechu odolnú pred extrémnym počasím.

Počítajte aj s tým, že strešná krytina má istú nasiakavosť. Škridla totiž počas dňa nasiakne vodu, ktorá v noci zamŕza. A rozpínavosť ľadu môže spôsobiť jej poškodenie. Škridla nasiaknutá vodou má samozrejme aj vyššiu hmotnosť, čo pri snehu na streche tiež zohráva svoju rolu. Nižšia nasiakavosť teda znamená vyššiu odolnosť voči poveternostným zmenám, ale aj nižšiu hmotnosť krytiny.

Aj na veku záleží

Strecha má určitý prirodzený sklz. Ten závisí od jej sklonu, ale aj od trenia. Čím je krytina staršia, tým je trenie väčšie a sneh sa po nej posúva ťažšie.

Pred zimou je preto dobré strechu očistiť od machov a lišajníkov. Sklzu určite pomôžu aj rôzne prípravky, ktoré uzavrú otvorené póry a obnovia vrchné vrstvy krytiny.

Pri nízkych teplotách sa sneh na streche môže aj napriek jesennej údržbe držať niekoľko týždňov. Vtedy ho je nutné zo strechy zhodiť. Najbežnejší spôsob je vyjsť na strechu a sneh zhodiť ručne. Toto je samozrejme veľmi nebezpečné a to obzvlášť v zime.

Elektrika pomôže

Ak nie ste vyznavačom adrenalínu, prenajmite sa na túto činnosť firmu, alebo si zaobstarajte elektrické káble priamo na krytické miesta strechy a dažďové zvody. Prúd pretekajúci káblami rozpustí všetok sneh v okolí. Nie je to práve najlacnejšie riešenie, ale ak s manuálnou riadiacou jednotkou budete prúd púšťať len v prípade nutnosti, nemalo by to váš rodinný rozpočet položiť. Predsa len je to oveľa pohodlnejšie a bezpečnejšie, ako loziť po streche.

Pri plechových strešných krytinách je možnosť namontovania elektrického vykurovacieho telesa do podstrešných častí systému, prípadne vyústenia teplovzdušných prieduchov kozubu. Týmto spôsobom dokážete spustiť masu snehu presne vtedy, keď to budete chcieť vy, pretože vždy, keď zvýšite teplotu krytiny, sneh sa zo strechy zosunie.

Nepodceňujte odkvapy

Nikdy pred zimou nezabudnite skontrolovať, či sa v odkvapoch nenachádza napadané lístie, mach alebo ostatné nečistoty. Tie zabraňujú prietoku vody a vytvárajú bariéru, ktorá bráni vytekaniu vody z odkvapov. Pri záporných teplotách sa potom začnú robiť cencúle, ktoré sa môžu kedykoľvek odlomiť a spôsobiť nešťastie. Preto vždy, keď sa cencúle objavia, ich obíjajte.

Najpohodlnejším riešením je aj v tomto prípade využitie vykurovacích káblov. Sofistikovanejšie systémy sú vybavené senzormi, ktoré pri potrebe rozmrazovania automaticky spustia vykurovanie a roztopia všetko okolo. Toto riešenie je v ostatných rokoch vďaka svojej jednoduchosti a pohodlnosti čoraz obľúbenejšie.

Stať sa môže všeličo, a preto stojí za zváženie si strechu poistiť. Pri uzatváraní poistky si zistite, či zahŕňa aj škody spôsobené iným osobám a na cudzom majetku.
Stať sa môže všeličo, a preto stojí za zváženie si strechu poistiť. Pri uzatváraní poistky si zistite, či zahŕňa aj škody spôsobené iným osobám a na cudzom majetku.
Zdroj: archív firiem

Odborník radí
Marcel Modranský, Bramac
„Veľké masy snehu môžu vážne ohrozovať životy okoloidúcich. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj strešná krytina má svoju nosnoť a po jej prekročení môže dôjsť k poškodeniu strešných konštrukcií a v najhoršom prípade aj kolapsu celej strechy. Napríklad betónová škridla má podľa noriem nosnosť 200 kg na m2, čo predstavuje asi 50 cm ťažkého mokrého snehu. Sneh na streche rozhodne neradno podceňovať a k riešeniu tohto problému treba pristupovať zodpovedne.“

Nezabudnite na komín!Nesmie sa upchať snehom, preto by mal byť chránený ukončovacou hlavicou. Ak ju nemáte, komín zasypaný snehom nebude mať ťah a všetok dym sa nahromadí v miestnosti, kde je kotol. Po roztopení snehu voda znásobí množstvo nežiaduceho kondenzátu, staršie komíny môžu zamrznúť a popraskať. Aby ste sa vyhli týmto problémom, zaobstarajte si striešku z antikora, medi alebo pozinkovaného plechu.
Nezabudnite na komín!Nesmie sa upchať snehom, preto by mal byť chránený ukončovacou hlavicou. Ak ju nemáte, komín zasypaný snehom nebude mať ťah a všetok dym sa nahromadí v miestnosti, kde je kotol. Po roztopení snehu voda znásobí množstvo nežiaduceho kondenzátu, staršie komíny môžu zamrznúť a popraskať. Aby ste sa vyhli týmto problémom, zaobstarajte si striešku z antikora, medi alebo pozinkovaného plechu.
Zdroj: archív firiem

Foto: archív firiem

Vyzbrojte sa na zimu: So snehom zatočíte ručne aj mechanicky

4.12. 2017 1:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44