24.6. 2017 13:00

Potulky po streche: Komín v hlavnej úlohe!

24.6. 2017 13:00

Potulky po streche: Komín v hlavnej úlohe!

Foto: Tondach

Poctivo vyhotovený krov a kvalitná strešná krytina sú gro spoľahlivej strechy. No rovnako dôležité sú vhodne vybraté funkčné prvky, ako napríklad komín.

Aby prechod komína strešnou krytinou nebol slabinou domu, musíte dbať nielen na jeho bezpečnú a odolnú konštrukciu, ale aj na spoľahlivé oplechovanie. Pri stavbe komína treba dodržať jeho bezpečnú vzdialenosť od horľavých látok a konštrukcií. Minimálne vzdialenosti drevených konštrukcií od povrchu komínového plášťa a od prieduchu komína určuje výrobca komínového telesa.

Podľa platnej vyhlášky je to 50 milimetrov a priestor medzi komínom a horľavou plochou musí byť trvale vetraný. Komín môžete postaviť z rôznych materiálov. Najlepšie je, ak siahnete po niektorom komínovom systéme, ktorý tvoria kompatibilné prvky. Výrazne tak skrátite čas výstavby komína a vylúčite poruchy.

Prevýšenie komína nad šikmou strechou musí byť najmenej jeden meter.
Prevýšenie komína nad šikmou strechou musí byť najmenej jeden meter.
Zdroj: Komíny Červinka

Prečítajte si aj o tom, kedy je vhodné zvoliť strešné okno a kedy vikiere

Prestup cez strechu

Pozornosť sústreďte najmä na detail napojenia krytiny na komín z hľadiska hydroizolácie. Otvor v strešnej konštrukcii musí byť o tri až šesť centimetrov väčší, ako je vonkajší rozmer komína. Táto medzera sa vypĺňa nehorľavým izolačným a zároveň pružným materiálom. V mieste, kde komín prestupuje strešnou konštrukciou, hlavu komína treba oplechovať a zabrániť tak prenikaniu vody pozdĺž nej. Ak použijete prefabrikovaný komínový plášť, ktorý sa končí nad rovinou strechy, oplechovanie sa robí ešte pred ich montážou a prekryje sa prefabrikovanou komínovou hlavou.

Výhoda tohto systému je, že spoj je chránený komínovou hlavou a nie je vystavený pôsobeniu vonkajších podmienok. Kvalitné oplechovanie môže byť urobené aj klasickým klampiarskym spôsobom. Väčšinou sa používajú dve časti plechu. Prvý sa spája priamo s komínovou hlavou, druhá sa pripevňuje na strešnú konštrukciu.

Prečítajte si aj o tom, ako správne zatepliť krov

Tento spôsob sa vďaka svojej univerzálnosti hodí na akýkoľvek rozmer komína. Oplechovanie by sa malo vytiahnuť na konštrukciu komína aspoň do výšky 20 až 30 centimetrov nad úroveň strešnej krytiny.

Najbežnejšie je z pozinkovaného plechu, ktorého odolnosť zvyšujú špeciálne nátery. Novší materiál je pozinkovaný plech s vrstvičkou plastu, vďaka čomu je odolnejší proti korózii. Viac vydrží aj titánzinkový plech, ktorému sa časom vytvorí na povrchu odolná vrstva s ochrannou funkciou. Najdlhšiu životnosť má meď, oproti ostatným materiálom je však najdrahšia.

Prevýšenie komína nad šikmou strechou musí byť najmenej jeden meter pri spaľovacích zariadeniach s výkonom do 1,2 MW. Pri zariadeniach nad 1,2 MW sú to tri metre. Nadstrešná časť komína je najviac namáhaná nielen poveternostnými vplyvmi, ale aj korozívnymi účinkami spalín. V nadstrešnej časti sa komín musí tepelne zaizolovať, aby sa zabránilo kondenzácii pary, a potom ho buď omietnuť, obložiť, obmurovať alebo opláštiť prefabrikovanými dielcami z nehorľavých materiálov.

autor:  Adela Motyková
24.6. 2017 13:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44