4.5. 2012 8:00

Pórobetón: Dokonalá kostra domu

4.5. 2012 8:00

Pórobetón: Dokonalá kostra domu

Foto: archív Xella Slovensko

Štruktúrou sa pórobetón podobá na ľudskú kosť. Okrem pórovitosti si od nej požičal aj pevnosť.

Pórobetón je ľahké stavivo, má nižšiu objemovú hmotnosť ako pálená tehla. Mnohí si preto myslia, že nie je dostatočne nosný. Nie je to však pravda. Vyrába sa vo viacerých pevnostných triedach a nie je problém z neho postaviť ani viacposchodový dom. Tento stavebný materiál je navyše homogénny, teda má rovnaké vlastnosti vo všetkých smeroch. Preto sa dajú tvárnice bez najmenšej ujmy na kvalite do steny zabudovať aj „pootočené“.

Nezníži sa ich odolnosť v tlaku ani tepelný odpor. Rovnaká pevnosť vo všetkých smeroch v kombinácii s nízkou hmotnosťou predurčujú pórobetón aj do oblastí so seizmickou aktivitou. Unikátna štruktúra vzduchových pórov zaisťuje nielen výnimočné hodnoty tepelnej, ale aj zvukovej izolácie. Pórobetón je ľahké stavivo, má nižšiu objemovú hmotnosť ako pálená tehla. Mnohí si preto myslia, že nie je dostatočne nosný. Nie je to však pravda.   Preto vás pórobetón nesklame na hlučnom mieste, či už s frekventovanou dopravou, alebo priemyselným parkom. Tvárnice navyše splnia náročné parametre aj na stavbu pasívnych budov. A to nielen vďaka špičkovému tepelnému odporu, ale aj z hľadiska neprievzdušnosti steny.

Pórobetón: Dokonalá kostra domu

Minuloročná novinka je oblúková tvárnica z pórobetónu, s ktorou môžete rýchlo postaviť oblúkový sprchovací kút. Samozrejme, dá sa použiť aj mimo kúpeľne, napríklad na vymurovanie oblúkovej deliacej priečky.
Foto: archív Xella Slovensko

  • Pórobetón sa nemôže pýšiť takou dlhou tradíciou ako jeho najväčší konkurent pálená tehla. História autoklávovaného pórobetónu siaha do roku 1924, keď dr. Johan Axel Ericson dal patentovať svoj výrobný proces. U nás sa vyrába od druhej polovice minulého storočia.
  • Z pórobetónu môžete postaviť celú hrubú stavbu, dokonca aj schodisko či strešnú konštrukciu. V ponuke sú, samozrejme, aj diely na výstavbu priečok. Zaujímavý artikel je oblúková tvárnica, ktorou môžete vymurovať napríklad oblúkový sprchovací kút.
  • Pórobetónové tvárnice sa spájajú na pero a na drážku. Na vodorovné spoje sa nanáša tenká vrstva lepiacej malty, do 3 mm.
  • Do stien z pórobetónu môžete bez obáv kotviť aj ťažšie predmety, napríklad zásobník na vodu. Treba však siahnuť po upevňovacích prvkoch určených na pórobetón a zvoliť správny typ, ktorý unesie danú záťaž.

Čo ak váš dom z pórobetónových tvárnic postihne povodeň?

  • Keď stavba stojí vo vode, trvá dva až tri dni, kým murivo z tohto materiálu úplne prevlhne. Hoci v porovnaní s pálenou tehlou je pórobetón nasiakavejší, vlhkosť prijíma niekoľkonásobne pomalšie. Ani voda nevzlína do takej výšky ako pri tehlovom murive. Musíme však uznať, že pórobetón sa zbavuje vlhkosti pomalšie ako pálená tehla.
  • Ani statika pórobetónových stien nie je ohrozená, lebo pevnosť v tlaku neklesne o viac ako 20 %. Je to ešte v rámci bezpečnej rezervy, ak boli dodržané pravidlá projektovania. Po vysušení pevnosť v tlaku znovu stúpne na pôvodnú hodnotu. Voda rovnako nemá vplyv ani na tepelnoizolačné vlastnosti materiálu, ktoré tiež zostanú nezmenené.
  • Pri vysušovaní sa neodporúča používať odvlhčovač viac ako týždeň. Napätie spôsobené rýchlym zmršťovaním nedokáže murivo ani omietka eliminovať a vzniknú trhliny.
  • Viac o vysušení pórobetónu po povodni sa dočítate na www.xella.sk. Zaujímavé informácie získate aj na www.pomahamestavat.sk.

Ing. Martin MIHÁL Xella Slovensko www.xella.sk

Aké sú výhody a nevýhody pórobetónu?
Pórobetón je univerzálny, vyrába sa z neho kompletný stavebný systém využiteľný od pivnice až po strechu, aj na novostavby, aj na rekonštrukcie. Dá sa s ním jednoducho pracovať, čo skracuje čas výstavby. Tvárnice majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti aj bez prídavnej izolácie. Pórobetón vytvára zdravú vnútornú klímu, lebo zabezpečuje vyvážený pomer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu. Je nehorľavý a ako mimoriadne dobrý izolant sa používa aj na výstavbu protipožiarnych stien. Za nevýhodu možno považovať krehkosť, avšak táto vlastnosť materiálu neuberá na kvalite výstavby či pevnosti celkovej stavby, lebo poškodené miesta možno zlepiť alebo opraviť lepiacou maltou.

V čom spočíva rozdiel medzi bielym a sivým?
Základ na výrobu bieleho pórobetónu je kremičitý piesok, vápenec a voda, teda čisto prírodné suroviny. Póry vznikajú pri výrobe pridaním hliníkového prášku. Hliník je použitý vo veľmi malom množstve a v materiáli sa nachádza len v takej forme, akú môžeme nájsť bežne v prírode, naprí - klad hlina. Ako kremičité plnivo do sivého pórobetónu sa používa popolček zo spaľovania hnedého uhlia v elektrárenských a teplárenských kotloch. Vzhľadom na to, že sivý pórobetón obsahuje popolček, má rádovo 4- až 5-krát vyššiu radiáciu ako biely, no stále je to v súlade s hygienickými predpismi. Sivý pórobetón má vyšší obsah vody ako biely, čo spôsobuje horšie tepelnoizolačné vlastnosti. Navyše pri jeho vysychaní sa objemovo viac mení. Biely pórobetón má stálejší objem a pri nižšej hmotnosti vykazuje vyššiu pevnosť.

Aké sú najčastejšie chyby pri realizácii?
Najčastejšie sa nesprávne založia rohy a prvý rad stavby. Aj z tohto dôvodu existuje bezplatná služba realizovaná našimi majstrami na založenie rohov stavby. Po založení rohov je následná výstavba už jednoduchá. Prvý rad tvárnic sa kladie na vápenno- -cementovú maltu. Treba dbať na vodorovnosť vo všetkých smeroch, najmä v napojení stien.

Pri akých klimatických podmienkach sa dá stavba realizovať? Musí sa používať len malta od výrobcu tvárnic alebo sa môže nahradiť aj iným materiálom?
Stavbu možno realizovať pri teplote viac ako + 5 °C a odporúča sa použiť maltu od výrobcu, ktorá garantuje optimálne vlastnosti na murovanie z presných tvárnic. Jej plus je aj krátky čas tvrdnutia, jednoduchá príprava a použitie.

4.5. 2012 8:00
Diskusia  ()
Diskusia
44