25.11. 2019 23:17

Oplatí sa investovať do poctivej drevenej kuchyne?

25.11. 23:17

Oplatí sa investovať do poctivej drevenej kuchyne?

Foto: Oresi

Nielen legislatíva, ale aj silný trend jednotlivcov, ktorí chcú žiť eko, bio a zero waste, si vyžiadali reakciu poľnohospodárov, výrobcov potravín, odevov a ďalších odvetví priemyslu

Ako vyzerá záujem o budúce generácie a rovnováhu v kapacitách ekosystému v reálnom fungovaní firiem na Slovensku?

Udržateľný rozvoj je na celoeurópskej úrovni definovaný ako zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v medziach kapacity ekosystému pri zachovávaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre súčasné a budúce generácie. Naša legislatíva definuje trvalo udržateľný rozvoj ako rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať svoje základné životné potreby, a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.

Inak povedané, ide o stratégie rozvoja, výroby či obchodu, ktoré prinášajú zisk z uspokojovania biologických, materiálnych, duchovných a sociálnych potrieb a záujmov iných, no zároveň nevyčerpávajú krajinu a jej zdroje nad únosnú mieru, aby mohli svoje potreby a záujmy uspokojovať aj ďalšie generácie.

kuchyňa
kuchyňa
Zdroj: Oresi kuchyne

To, že toto je jediná možná cesta, je čoraz zreteľnejšie a prax ukazuje, že pri dobrom nastavení systémov to pre firmy nemusí byť ani výrazne ekonomicky zaťažujúce.

Slovenská achilovka

V príkrom rozpore s touto filozofiou je každodenná slovenská realita: cesty plné kamiónov naložených drevom, ktoré smerujú ktovie kam a čoraz menšia rozloha lesov. Nie je možné, aby rovnakým tempom, akým ubúdajú stromy, ktoré rástli mnoho rokov, pribúdali nové stromy. No drevo je žiadaná komodita. Aj eko, bio a zero waste vyznávajúci jednotlivci ju žiadajú, lebo je bio, eko, recyklovateľná. Poctivý drevený nábytok má nielen svoje čaro, ale aj dlhú životnosť a dobre poslúži, aj keď už v domácnosti doslúži. Jednotlivcov, ktorí vyhľadávajú výrobky z dreva s certifikátom PEFC, zatiaľ nie je veľa, ale dá sa predpokladať, že budú pribúdať.

autor:  Redakcia Lepšie Bývanie
25.11. 2019 23:17
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia
44