9.6. 2017 16:00

Odborná téma: Zatepľujeme krov. Na čo si dať pozor?

9.6. 2017 16:00

Odborná téma: Zatepľujeme krov. Na čo si dať pozor?

Foto: Archív

Chystáte sa urobiť obytným podkrovný priestor alebo vám uniká teplo cez váš súčasný krov? Je čas zatepliť ho.

Viete, že nezateplenou alebo nesprávne zateplenou šikmou strechou môže unikať až 30 percent energie na vykurovanie? Kvalitným odizolovaním šikmej strechy výrazne zvýšite energetickú efektívnosť celého domu. Výberom izolačného materiálu ovplyvníte aj protipožiarne vlastnosti izolácie a ochranu proti hluku.

Ako začať?

Zateplenie strechy si vyžaduje precízne spracovaný projekt, ktorý má obsahovať aj opis aktuálneho stavu krovu pred začatím izolačných prác. Návrh zateplenia šikmej strechy a výber zatepľovacieho materiálu sa musia riešiť komplexne, s ohľadom na konštrukčné prvky, skladbu izolácií vrátane vetracích medzier, parozábrany aj poistnej fólie. Vplyv na výber má aj poloha domu v teréne vzhľadom na poveternostné podmienky i lokalitu.

Poradíme vám aj so správnym výberom strešnej krytiny

Skladba nadkrokvového zateplenia strechy smerom
z interiéru: krokvy, debnenie, parozábrana, tepelná
izolácia z kamennej vlny, poistná hydroizolácia,
latovanie, strešná krytina.
Skladba nadkrokvového zateplenia strechy smerom z interiéru: krokvy, debnenie, parozábrana, tepelná izolácia z kamennej vlny, poistná hydroizolácia, latovanie, strešná krytina.
Zdroj: Archív

Aplikácia difúznej fólie

Tepelnú izoláciu treba chrániť pred vodou, ktorá pretečie cez strešnú krytinu. Na tento účel treba na krokvy aplikovať poistnú, hydroizolačnú fóliu. Ideálne sú vysokodifúzne kontaktné fólie, ktoré sa môžu dotýkať tepelnej izolácie. Fóliu umiestňujte nad krokvy, no v prípade rekonštrukcie bez výmeny strešnej krytiny medzi krokvy, a to čo najbližšie k hornému okraju krokiev. Najčastejšie chyby sa stávajú pri nesprávnej montáži – fólia sa pri práci poškodí alebo nedostatočne preloží, takže nemôže dokonale plniť svoju funkciu.

Prečítajte si aj o dôležitosti ochrany domu pred spodnou vodou

Optimálna hrúbka

V súčasnosti už existuje niekoľko spôsobov, ako zatepliť krov. V našich klimatických podmienkach sa odporúčajú odvetrané strechy, lebo pri tomto systéme sa intenzívnejšie odvetráva kondenzát vznikajúci v strešnom plášti. Zateplenie možno realizovať v troch variantoch: nad krokvami, medzi krokvami s izoláciou pod krokvami alebo iba pod krokvami. Každý z nich dosahuje rôzne stupne tepelnoizolačných, zvukovoizolačných a požiarnobezpečnostných vlastností.

Klasický spôsob zateplenia podkrovia je vkladanie izolácie medzi krokvy a pod ne. Povrch fólie a nosných strešných prvkov nesmie byť mokrý ani vlhký. Rastúce požiadavky na tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie priniesli potrebu aplikovať izoláciu v dvoch a vo viacerých vrstvách. Toto riešenie pomohlo aj výrazne minimalizovať vznik tepelných mostov.

Od 1. 1. 2016 je platná nová legislatíva pre tepelnú izoláciu šikmej strechy, ktorá si vyžaduje hrúbku tepelnej izolácie približne 30 centimetrov, v závislosti od jej súčiniteľa tepelnej vodivosti – lambda (λ). Ak nechcete stratiť príliš veľa centimetrov zo svetlej výšky podkrovia, uprednostnite tepelnú izoláciou s lepším, teda nižším parametrom lambda, ktorá dokáže zabezpečiť lepšiu izoláciu pri menšej hrúbke.

Prečítajte si aj o vhodnom výbere materiálu na zateplenie - polystyrén alebo minerálna vlna?

Správne uloženie

Prvým krokom je rezanie izolácie na potrebný rozmer. Kvôli čo najlepšej tesnosti jej treba ponechať presah približne dva centimetre. Pri ukladaní treba dbať na to, aby nevznikli medzery medzi izoláciou a krokvami, ktoré by následne vytvorili tepelné mosty.

Spoje izolácie oboch vrstiev nemajú byť nad sebou, ukladať ich treba striedavo tak, aby všetky miesta spojov v prvej vrstve boli prekryté. Najväčšiu pozornosť vždy venujte detailom, napríklad pri styku s krokvami radšej použite niekoľko vrstiev pružnej izolácie. Dôležité je aj pevné uloženie izolácie, pretože tá sa vibráciami či gravitáciou posúva a môžu vznikať nežiaduce medzery a štrbiny, v ktorých sa zráža vodná para, vzniknutá voda následne poškodí izoláciu i samotnú konštrukciu.

Strecha tvorí spolu so základmi najdôležitejšiu časť rodinného domu. S jej zateplením sa preto obráťte na skúsených odborníkov. Vyhnete sa tak dodatočným nákladom na opravu strechy, spojeným s demontážou podhľadu alebo krytiny.

Zateplenie šikmej strechy minerálnou izoláciou Isover
Unirol Profi zo sklenenej vlny je vhodné do prevetrávaných
aj neprevetrávaných skladieb strešných plášťov. Súčiniteľ
tepelnej vodivosti λ = 0,033 W/mK.
Zateplenie šikmej strechy minerálnou izoláciou Isover Unirol Profi zo sklenenej vlny je vhodné do prevetrávaných aj neprevetrávaných skladieb strešných plášťov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,033 W/mK.
Zdroj: Archív

Minerálna vlna

 • má nízky difúzny odpor, veľmi dobre prepúšťa pary, zachováva priedušnosť stien, má vysokú pohltivosť zvuku
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti je od 0,035 W/mK,
 • je z prírodných materiálov, čadičovej alebo kamennej vlny, ktoré sa pri výrobe tepelne spracúvajú
 • výborne sa prispôsobuje nerovnostiam v strešnej konštrukcii a vypĺňa medzikrokvový priestor

Striekaná penová izolácia

 • kompaktná izolačná vrstva – vyplní každú štrbinu 
 • je paropriepustná s otvorenou bunkovou štruktúrou
 • má výbornú adhéziu na podklad, nemenné tepelnoizolačné vlastnosti, nízku objemovú hmotnosť, zabraňuje kondenzácii vlhkosti, je vzduchotesná, nepodlieha tvorbe plesní
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti je od 0,034 W/mK
 • rýchla aplikácia v tekutej forme

Prečítajte si aj o krásnej rekonštrukcii vidieckeho domu

Pir-penové dosky

 • nadkrokvová tepelná izolácia z tvrdených polyizokyanurátových dosiek
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti je 0,022 – 0,023 W/mK, spĺňajú príslušné normy aj v menšej hrúbke, má vysokú pevnosť v tlaku, nízku objemovú hmotnosť, nepodliehajú tvorbe plesní
 • homogenitu celoplošnej izolačnej vrstvy zvyšuje spoj dosiek na pero a drážku

Fúkaná izolácia

 • z drevného vlákna alebo celulózy
 • má prirodzenú schopnosť vyrovnávať vlhkosť a výborné zvukovoizolačné vlastnosti, je paropriepustná, ekologická a recyklovateľná 
 • súčiniteľ tepelnej vodivosti – drevné vlákno 0,038 W/mK, celulóza od 0,037 W/mK
 • celulóza výborne akumuluje teplo – fázový posun prestupu tepla je až 4,6 hodiny
 • drevné vlákno sa pri fúkaní mechanicky spojí, čím izolácia časom nesadá 
 • do uzatvorených dutín strešnej konštrukcie sa vháňa pod vysokým tlakom, vyplní každú štrbinu
autor:  Inéz Búci
9.6. 2017 16:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44