4.6. 2017 20:00

Odborná téma: Výber vhodnej stropnej konštrukcie

4.6. 2017 20:00

Odborná téma: Výber vhodnej stropnej konštrukcie

Foto: VPC dum. Archinfo, plus google

Konštrukcia stropu patrí k najzložitejším prácam na dome, ktoré v závislosti od zvolenej technológie môžu trvať niekoľko týždňov alebo dní.

Výber najvhodnejšej stropnej konštrukcie ovplyvňuje viacero faktorov, napríklad charakter vnútornej dispozície stavby, poloha a typ zvislých nosných konštrukcií, najmä ich rozpon či výber prevládajúceho nosného stavebného materiálu. Strop musí uniesť okrem vlastnej hmotnosti všetko, čo je na ňom položené – podlahu, priečky, nábytok, osoby.

Tiež izoluje zvukovo aj tepelne, chráni miestnosti pred šírením požiaru a spolu so stužujúcim vencom zabezpečuje stabilitu celej stavby. Súčasťou stropnej konštrukcie sú podlahy a podhľady. Skladba podlahy musí zodpovedať nosnosti stropu. Na dobre únosný strop môžete položiť aj ťažkú liatu betónovú podlahu, keramickú dlažbu a inštalovať podlahové kúrenie. Na menej únosné stropy sú vhodné suché podlahy, ktoré dobre zvukovo aj tepelne izolujú a zabraňujú prenosu vibrácií do konštrukcie. Spodná časť stropu sa omieta alebo zakrýva sadrokartónom. Po zvážení všetkých aspektov sa môžete rozhodnúť pre monolitickú alebo montovanú konštrukciu stropu.

Prečítajte si aj o nových spôsoboch murovania

Jednoducho a bez zložitej mechanizácie poskladáte priamo na stavbe strop z nosníkov a keramických vložiek. Dĺžka stropných nosníkov je však obmedzená a treba ju zohľadniť pri dispozícii domu.
Jednoducho a bez zložitej mechanizácie poskladáte priamo na stavbe strop z nosníkov a keramických vložiek. Dĺžka stropných nosníkov je však obmedzená a treba ju zohľadniť pri dispozícii domu.
Zdroj: Domztehly

Monolitický železobetónový

Železobetónové stropné konštrukcie sú v rámci rodinných domov skôr na ústupe, pretože sú príliš prácne, náročné na technologický postup a v konečnom dôsledku aj finančne náročné. Nevyhnete sa im však v prípade zložitých nepravidelných a organických pôdorysov s veľkými rozponmi, otvormi pre schodisko či galériu alebo ak okolnosti vyžadujú minimálnu hrúbku stropnej dosky. Hrúbka závisí od statického výpočtu a pri rodinných domoch sa pohybuje od 150 do 250 milimetrov.

Prečítajte si aj pár šikovných rád pri vlhnutí domu

Robí sa priamo na stavbe ukladaním betónovej zmesi spolu s výstužou do debnenia. Je teda nevyhnutné pod celou budúcou stropnou doskou vytvoriť debnenie klasickým spôsobom alebo s použitím unifikovaných debniacich dielcov, ktorých prenájom nie je práve najlacnejšia záležitosť. Debnenie sa musí podoprieť stojkami v rastri 1 x 1 meter.

Výhodou je, že v tomto prípade odpadá nutnosť vytvoriť železobetónové stužujúce vence v úrovni stropu, pretože sú priamou súčasťou monolitickej stropnej dosky. Samotná betonáž vyžaduje mechanizáciu pre veľký objem. Veľká hmotnosť železobetónu je na jednej strane nevýhodná vzhľadom na značné zaťaženie zvislých konštrukcií, základov. Na druhej strane je výhodná z hľadiska akustických vlastností – vzduchovej nepriezvučnosti.

Prečítajte si aj o tom, čo treba doma urobiť po skončení vykurovacej sezóny

Montované stropy

V súčasnosti prevládajú vo výstavbe rodinných domov montované stropy na rôznej materiálovej báze – keramické, pórobetónové, betónové a drevené. Výber konkrétneho typu závisí od materiálu zvislých nosných konštrukcií, s ktorými vytvorí kompaktný systém. Je logické, že na steny z pórobetónu sa nepoužije keramický strop a naopak.

Montované stropy sú sústavy nosníkov zo železobetónu alebo z ocele, na ktoré sa ukladajú nosné vložky. Montáž je jednoduchá a rýchla, výhodou je aj dobrá tepelnoizolačná a akustická vlastnosť. Zmontovaný strop sa ešte zaleje betónovou zálievkou, jej hrúbku navrhne statik. Aj keď sa nedá vyhnúť mokrému procesu, montáž je rýchlejšia ako stavba monolitického železobetónového stropu. Prefa prvky sú citlivé na sadanie stavby a tepelné zmeny, čo sa môže prejavovať trhlinami v omietke v mieste styku dielcov.

Prečítajte si aj o možnostiach ľahkej strešnej krytiny

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Goldbeck

Keramika, pórobetón aj betón

Keramický strop je použiteľný pre rozpony 2,25 až 7 metrov a veľmi jednoducho sa poskladá na stavbe bez zložitej mechanizácie. Nosníky sa ukladajú v osovej vzdialenosti podľa typu vložky – 450 alebo 600 milimetrov. Zospodu sa podoprú armatúrou a spoja so stužujúcim vencom, potom sa uložia vložky. Nosníky a výplňové vložky stropných konštrukcií majú vo svojom sortimente aj výrobcovia pórobetónových stavebných prvkov.

Ponúkajú však i stropné dosky pre montované stropy s nespornou výhodou – okamžitou únos nosťou hneď po uložení na miesto. Dosky sa používajú do rozpätia 5,85 metra. Betónové prefabrikáty a panely možno kombinovať s tehlovými aj pórobetónovými stenami, ale na rodinné domy sa využívajú len ojedinele. Na trhu nájdete plné dutinové a predpäté, ktoré sa dajú použiť až do rozponu 22 metrov. Betónové panely majú hladký povrch, ktorý možno po nanesení stierky ihneď maľovať. V dutinách stropných panelov sa vedú rôzne inštalácie. Nevýhoda je potreba ťažkej techniky pri montáži.

Preštudujte si aj porovnanie murovaného domu s montovaným

Ľahký drevený strop

Použitie drevených montovaných stropov vo výstavbe rodinných domov má význam, ak nosné prvky trámy sú pohľadové. Osová vzdialenosť trámov sa pohybuje od 600 do 1 000 milimetrov, prierez závisí od rozponu miestnosti, ale aj od estetických požiadaviek na interiér.

Pri drevodomoch sa využíva odľahčená fošňová konštrukcia stropu, ktorá oproti klasickej trámovej spotrebuje menej reziva. Nosnú funkciu trámov preberajú fošne s dimenziou približne 60/240 milimetrov kladené v osovej vzdialenosti 600 milimetrov, z oboch strán sú obité drevenými alebo OSB doskami a priestor medzi nimi je vyplnený zvukovou izoláciou.

Moderné drevené stropné konštrukcie využívajú aj rôzne nosníky z aglomerovaných materiálov – OSB dosiek a lisovaného dreva, ktoré preklenú aj väčšie rozpony. Výhodou drevených stropov je suchá a rýchla montáž, treba si však pri nich dávať pozor na pevnosť, hlučnosť a požiarnu odolnosť.

autor:  Adela Motyková
4.6. 2017 20:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44