24.4. 2012 8:00

Obnova komína

24.4. 2012 8:00

Obnova komína

Foto: profimedia.sk

Ak ju urobíte efektívne a kvalitne, zrenovovaný komín dokáže konkurovať novopostavenému. Navyše vyjde lepšie aj finančne.

Skôr ako sa pustíte do samotnej rekonštrukcie komína, dajte ho prehliadnuť odborníkovi, ktorý posúdi jeho nedostatky, rozsah poškodenia a navrhne potrebné úpravy a opravy. Najdôležitejšie je hľadisko bezpečnosti. Ak ho komín nespĺňa, rekonštrukcia je nevyhnutná. Najčastejšie dôvody na rekonštrukciu sú však zlý ťah komína, prechod na iný druh paliva alebo zapojenie nového spotrebiča. Všetky moderné kotly majú vysoké nároky na odťah spalín. Rekonštrukciou treba riešiť aj prípady, ak pôvodná vložka nedokáže plniť svoju funkciu a kondenzát sa dostáva do tela komína.

Zväčšenie prieduchov

Ak rozmery komína nezodpovedajú požiadavkám, možno ich vyfrézovať. Fréza sa spúšťa do komína a odoberá materiál z vnútornej časti, čím sa zväčší priestor bez toho, aby sa muselo zasahovať do vonkajšieho plášťa. Zväčšením prierezu komína sa vylepší jeho ťah a získa dostatočný priestor na novú komínovú vložku. No fréza si neporadí s cementovými, betónovými ani so šamotovými rúrami. V takýchto prípadoch budete musieť postaviť nový komín. Priemer prieduchu na plynový kotol v rodinnom dome štandardnej veľkosti je 14 cm. Kozubová vložka potrebuje priemer 16 až 20 cm – v závislosti od výkonu, kachľová pec 18 až 20 cm.

Aká komínová vložka?

Výber závisí od spotrebiča napojeného do komína, a teda aj od paliva. Na nových komínoch sa používa väčšinou keramická vložka, no pri rekonštrukcii by bolo problematické spúšťať do komína takéto vložky. Bez predchádzajúceho frézovania to nie je možné. Šamotové vložky sú vhodné na všetky typy palív, ich životnosť je najdlhšia a sú bezpečné aj z hľadiska vznietenia spalín. Pri tuhých palivách musia odolať nielen vysokým teplotám, ale aj prieniku kondenzátu, ktorý vzniká aj pri kúrení plynom. Hliníkové vložky možno použiť v komíne na plynový spotrebič. Životnosť majú obmedzenú na dva až päť rokov, v komíne na spotrebič na tuhé palivo sú zakázané. Vložka z nehrdzavejúcej ocele je vhodná na tuhé a plynné palivo a má niekoľkonásobne dlhšiu životnosť ako hliník. Celkový čas na realizáciu frézovania a vložkovania komína trvá maximálne jeden deň a dá sa renovovať počas celého roka a za každého počasia.

Časť nad strechou

Okrem účinkov spalín musí nadstrešná časť komína odolávať rôznym klimatickým podmienkam. Vplyvom týchto faktorov môže dôjsť k prasknutiu tejto časti komína. Mimo vykurovacieho obdobia bude nevyhnutné praskliny opraviť a zabezpečiť konštrukciu pred ďalšími deformáciami. Ak je murivo narušené, rozdrobené, treba ho rozobrať a nadstrešnú časť vymurovať nanovo. Vhodné sú ostro pálené, mrazuvzdorné tehly alebo šamotové tehly. Rekonštruovaný komín musí spĺňať určité požiadavky. To dokladuje revízna správa, ktorej súčasťou by mali byť aj certifikáty použitých materiálov. Revíznu správu si treba uchovať na prípadné reklamácie, poistné plnenia zo strany poisťovne v prípade vzniku požiaru.

Obnova komína

Foto: profimedia.sk

1 Na zrenovovaný komín je vhodné z funkčného hľadiska osadiť komínovú hlavu, ktorá by mala byť zalícovaná s murivom, presahujúca síce chráni murivo, ale aj znižuje ťah.

Obnova komína

Foto: archív

2 Komín musí byť vysoký 4 metre nad terénom. V nadstrešnej časti domu s rovnou strechou by mal mať 1,5 m pri kúrení pevným palivom a 1 m pri kúrení plynom.

Obnova komína

Foto: profimedia.sk

3 O komín sa treba pravidelne starať a dávať ho kontrolovať v predpísaných lehotách.

Obnova komína

Foto: archív

4 Najčastejšia porucha nadstrešnej časti komínového telesa je rozpad konštrukcie. Rozrušené murivo treba hneď opraviť, lebo ohrozuje bezpečnosť a môže zapríčiniť požiar.

Obnova komína

Foto: profimedia.sk

5 Keď komín vypovie poslušnosť a jeho účinnosť klesá, treba pristúpiť k jeho rekonštrukcii alebo výmene.

autor:  Adela Motyková
24.4. 2012 8:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia
44