26.6. 2012 8:00

Novinka: Steny plné energie

26.6. 2012 8:00

Novinka: Steny plné energie

Foto: Christine Kees a achív firiem Schüco a Ertex Solar

Ekologická aj ekonomická situácia vedie k hľadaniu nových riešení aj pri projektovaní architektúry. Pasívne a šetriace domy sú už realita aj u nás. Pre tých, čo chcú nielen šetriť, ale aj aktívne získavať energiu, idú v ústrety steny, ktoré dokážu zarábať.

Fosílne palivá pomaly ale neodvratne dochádzajú a ceny energií neustále stúpajú. Pomocnú ruku môže podať slnko, z ktorého je možné pomocou fotovoltaických panelov získavať takzvanú zelenú energiu. Pri rodinných domoch sa doteraz najviac využívali takéto panely na strechách, kde majú pri optimálnom sklone najvyššiu účinnosť. Pri hľadaní nových možností využitia každej „hluchej“ plochy na budovách si výrobcovia povedali: prečo nedať fotovoltaiku ako funkčný obklad na fasádu?

PRIEHĽADNÉ I NEPRIEHĽADNÉ

Podstatou fotovoltaiky je premena slnečného žiarenia na energiu, pričom sa redukujú emisie. Cez deň sa vyrobená energia používa na vlastnú spotrebu, alebo sa jej nadbytok predáva energetickému odberateľovi. Fotovoltaické panely produkujú energiu po celý rok, aj počas zimy keď je slnko slabšie. Návratnosť nákladov na fasádu z fotovoltaických panelov je reálna už po prvej dekáde. Súčasná moderná architektúra kubistických tvarov zväčša s plochou strechou a veľkými presklenými plochami na fasáde vyhovuje na použitie tohoto atypického „obkladu“. Ekologická aj ekonomická situácia vedie k hľadaniu nových riešení aj pri projektovaní architektúry. Pasívne a šetriace domy sú už realita aj u nás. Pre tých, čo chcú nielen šetriť, ale aj aktívne získavať energiu, idú v ústrety steny, ktoré dokážu zarábať.  Solárny fasádny modul totiž nepôsobí rušivo a spĺňa aj parametre pre použitie na ekologické budovy. Panely môžu mať od 30 % priehľadnosti do 100 % nepriehľadnosti. Pri použití na presklenych plochách poslúži aj ako tienenie. Počas horúcich letných dní zachytáva nielen svetlo, ale aj nežiadúce teplo. Preto je osadenie fotovoltaických panelov ideálne na konštrukciu zimných záhrad, markíz, zábradlia balkónov a podobne. Môžu byť použité ako nepriehľadné sklo v medziokenných priestoroch alebo čiastočne priehľadné okná. Pri vetraných fasádach sa fotovoltaické články montujú buď priamo na opláštenie budov alebo sa integrujú do izolačného skla transparentného obvodového plášťa. Veľká výhoda je jednoduchá inštalácia rozvodov, efektivita využitia svetla a nezávislosť na teplote v exteriéri.

UMIESTNENÉ NA FASÁDE

Pred výberom miesta osadenia fotovoltaických panelov na fasádu je potrebné poznať miestne podmienky: množstvo dostupného slnečného žiarenia, odstupovú vzdialenosť a výšku susedných budov, či ďalších potenciálnych zdrojov tienenia. Rovnako dôležitá je aj sila prevládajúcich vetrov a množstvo snehových zrážok v danej lokalite. Podľa týchto údajov sa nadimenzuje podporná konštrukcia a kotevné prvky.

autor:  Inéz Búci
26.6. 2012 8:00
Diskusia  ()
Diskusia
44