7.2. 2013 16:00

Mýty a pravdy o pórobetóne: spoznajte jeho vlastnosti!

7.2. 2013 16:00

Mýty a pravdy o pórobetóne: spoznajte jeho vlastnosti!

Foto: Xella Slovensko

Domy murované z pórobetónu sú obľúbené vďaka rýchlemu a presnému spôsobu výstavby. Niektorí však o ňom pochybujú. Sú obavy a pochybnosti namieste alebo sú len predsudkami?

Mýtus prvý

Steny z ľahkých betónov majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti a netreba ich dodatočne zatepľovať. Je to pravda len čiastočne. Závisí to od toho, aký štandard domu z pohľadu tepelnej techniky chce stavebník dosiahnuť.

Kým doposiaľ stačila hodnota tepelného odporu R pre vonkajšie steny 2 W/m2K, podľa novej normy je to 3 W/m2K. Zaviedli sa v nej aj dve odporúčané hodnoty R+1 a R+2 označená ako cieľová, a tomu zodpovedajú tepelné odpory 4,4 a 6,5 W/m2K.

Cieľové hodnoty v norme myslia na cieľ, ktorý máme v šetrení energie, a to smerovanie k nulovým domom. Tie by sme mali budovať od roku 2020. Cieľová hodnota zodpovedajúca štandardu pasívneho domu a blížiaca sa k hodnotám nulového sa nedá dosiahnuť pórobetónom bez zateplenia. Je to síce možné docieliť hrubšou stenou, skôr sa však presadzuje riešenie s menšou hrúbkou muriva a jeho zateplením.

Cieľovú hodnotu tepelného odporu dosahuje pórobetónová stena zložená napríklad z tvárnice Ytong hrubej 300 mm a zatepľovacieho materiálu Multipor hrúbky 200 mm.

Takýchto kombinácií rôznej hrúbky muriva a zateplenia však môže byť viac. Nemá však zmysel dodržiavať cieľovú hodnotu tepelného odporu obvodovej steny pri dome, ktorý nebude po iných stránkach na úrovni pasívneho domu. Zbytočne budovať stenu, ktorou neuniká takmer žiadne teplo, keď unikne oknami, najmä ak sa nimi bude vetrať.

Pre bežné domy, ktoré chcú spĺňať odporúčanú hodnotu R+1 = 4,4, postačí murivo z pórobetónových tvaroviek Ytong hrúbky 450 mm, ktoré má hodnotu tepelného odporu R = 5. Teda so značnou rezervou a nepotrebuje dodatočné zateplenie. Normové nároky tepelného odporu obvodovej steny R = 3 spĺňajú s rezervou tiež bežné pórobetónové tvárnice Ytong hrubé 375 mm.

Mýtus druhý

Pórobetónová stena zateplená polystyrénom nebude dýchať. Toto tvrdenie je zle pochopená stavebná fyzika. To, že dom „dýcha“, čiže zbavuje sa vodnej pary z vnútorného prostredia, sa len z veľmi malej časti deje cez steny. Väčšina pár sa odvádza vetraním. Polystyrén nie je vhodné použiť tesne po realizácii stien, keď je v nich ešte prirodzená vlhkosť z murovacieho procesu.

Vtedy sa spomaľuje vysychanie stavby, pretože polystyrén má oveľa vyšší difúzny odpor ako pórobetón. Odborníci neodporúčajú ani zateplenie pórobetónu polystyrénom malej hrúbky.

Ak sa použije na veľmi dobré tepelnoizolačné murivo tenká vrstva zatepľovacieho materiálu s vyšším difúznym odporom, tak v mieste ich spojenia vzniká kondenzácia. Navyše pri extrémnych podmienkach, napríklad v Bratislave pri -11 stupňoch Celzia, bude miesto spoja pod bodom mrazu, čo je už určité riziko.

Dnes sa už zatepľuje rozumne, s hrubšími izolantmi, minimálne 8 cm. Tento problém nenastane pri zatepľovacích materiáloch, ktoré sú podobne difúzne ako pórobetón. Vodná para nimi prechádza rovnako a kondenzačná zóna je tu zanedbateľná alebo nie je vôbec.

Mýtus tretí

Pórobetónové steny stačí omietnuť tenkovrstvovou omietkou. Nie je to celkom tak. Ľudia majú pocit, že keď je pórobetónová stena rovná, stačí na ňu natiahnuť len 2 – 3 mm stierky. Spočiatku je stena pekná, ale neskôr vzniknú problémy. Každá murovaná stena z tehly či pórobetónu v spojoch pracuje a trojmilimetrová stierka určená na pevný podklad z jadrovej omietky nedokáže tieto zmeny preniesť.

Výrobcovia omietkových zmesí priniesli na trh tenkovrstvové omietky na interiérové steny, ktoré sa dajú nanášať v hrúbke 4 – 5 mm. Na vonkajšiu stranu však treba naniesť najskôr jadrovú omietku, v prípade pórobetónu v hrúbke asi 10 mm, a na to finálnu omietku. V poslednom čase sa rozšíril „ľudový“ systém, ktorý je veľmi úsporný a jednoduchý na realizáciu, dokáže ho urobiť aj nekvalifikovaný človek.

Princíp spočíva v nanesení lepidla na stenu. Potom sa do lepidla vloží sieťka a napokon vrstva veľmi tenkej omietky.

Tento systém, ktorý nie je oficiálne odporúčaný do exteriéru žiadnym výrobcom omietok, má aj svoje nástrahy. Pri veľmi malej hrúbke systému vo vlhkom počasí alebo v lokalitách so zvýšenou vlhkosťou, pri riekach, lesoch, sa cez omietku ukážu jednotlivé tvárnice. Tenká omietka sa totiž inak správa na ploche tvárnice a inak na škárach medzi nimi.

Mýtus štvrtý

Pórobetónová stena nemôže ostať dlhšie bez omietnutia, lebo pôsobením dažďa nasiakne vodou. Je to fáma. Pórobetón vyzerá na prvý pohľad ako špongia. Póry, ktoré v ňom sú však pôsobia, naopak, proti nasiakaniu, pretože prerušujú kapiláry, cez ktoré materiál nasiakuje.

Pri bežnom daždi nasiakne nechránená stena z bieleho pórobetónu do hĺbky 2 – 2,5 cm, táto povrchová vrstva však zasa rýchlo vyschne. Stavby z pórobetónu vydržia bez problémov, aj keď sú dlhšie neomietnuté. Ak pórobetón navlhne na maximálnu mieru, napríklad pri povodniach, niekoľko dní trvá, kým voda presiakne všetkými pórmi.

Pevnosť materiálu tým neklesá ani to neohrozí statiku stavby. Skúškou prešiel biely pórobetón pri rozsiahlych povodniach v Nemecku, keď začalo ešte aj mrznúť, a ani v takomto stave neutrpel žiadne defekty.

Mýtus piaty

Pórobetón je rádioaktívny a zdraviu škodlivý. Všetky výrobky z pórobetónu sú dôkladne sledované aj z pohľadu zdravotnej neškodnosti. Skúšky dokazujú, že biely pórobetón je svojimi hodnotami rádioaktívneho pôsobenia až 90 % pod povolenými hodnotami.

Vzhľadom na to, že sivý pórobetón obsahuje popolček, má rádovo 4- až 5-krát vyššiu radiáciu ako biely, no stále je to v súlade s hygienickými predpismi. Tento mýtus vznikol v minulosti, keď sa vyrábali škvárovo-betónové tvárnice z jáchymovského uhlia, a odvtedy sa prenáša na všetky podobné výrobky. Oveľa vyššie rádioaktívne nebezpečenstvo hrozí z radónu, ktorý preniká cez podložie a stavba nie je pred tým chránená.

autor:  Adela Motyková
7.2. 2013 16:00
Diskusia  ()
Diskusia
44