27.4. 2018 15:00

Kupujete starý dom? Na toto si dajte pozor! (2. časť)

27.4. 2018 15:00

Kupujete starý dom? Na toto si dajte pozor! (2. časť)

Foto: Robo Hubač

Túžite po kľudnom mieste, kde by ste aspoň počas víkendov zabudli na každodenný mestský stres a s pôžitkom sa nadýchli zdravého vidieckeho ovzdušia? Ideálnym riešením je kúpa staršieho domčeka, ktorý si prerobíte na chalupu. Tento počin však môže v sebe ukrývať mnoho úskalí, pokiaľ vás zastihne nepripravených. Poradíme vám na čo si dať pozor.

>>> Prvú časť článku nájdete TU <<<

Odborná obhliadka

Túto absolvujete s odborníkom - buď projektantom, architektom, alebo súdnym znalcom, ktorý zhodnotí stavebno-technické, dispozičné a architektonické parametre. Pri podozrení na väčšiu závadu vám môže doporučiť posúdenie od ďalších špecialistov vo veci statiky stavby, vnútorných rozvodov, zavĺhaní muriva, či požiarnej bezpečnosti. Na základe analýzy skutkového stavu architekt zhodnotí vhodnosť objektu pre budúce využitie. Podľa nájdených chýb a nedostatkov vám určí potrebný rozsah rekonštrukčných prác a predbežný odhad nákladov na ne. Treba však počítať aj s možnosťou, že stavebný zásah do staršieho objektu môže spôsobiť reťazovú reakciu ďalších opráv, a tým aj neplánovane zvýšiť výdavky.

Kupujete starý dom? Na toto si dajte pozor! (2. časť)
Zdroj: Robo Hubač

Skôr ako podpíšete zmluvu

"Dôveruj, ale preveruj" je stará známa pravda, ktorej podcenenie sa mnohým nadchnutým kupcom nevyplatilo. Opatrnosti nie je nikdy dosť, obzvlášť pri kúpe nehnuteľnosti. Od predajcu žiadajte kópiu z katastrálnej mapy a čerstvý výpis z katastra nehnuteľností a súdnoznalecký posudok, ktorý by mal mať seriózny predajca vypracovaný. Neuspokojte sa s nekvalitnou kópiu katastrálnej mapy so zle čitateľnými číslami jednotlivých parciel. Pravdivosť údajov predajcu, či je skutočným a jediným vlastníkom objektu aj pozemku, si overte na príslušnom katastrálnom úrade. Tu sa opýtajte, či daná nehnuteľnosť nie je zaťažená vecným bremenom, predkupným, alebo zástavným právom.

Kupujete starý dom? Na toto si dajte pozor! (2. časť)
Zdroj: Robo Hubač

Kúpno-predajná zmluva

Jej súčasťou by mal byť súdnoznalecký posudok s ohodnotením ceny nehnuteľnosti, aktuálny výpis z katastra nehnuteľností a kópia katastrálnej mapy. Povinnosť predajcu upozorniť kupujúceho na prípadné nedostatky a skryté vady by mala byť podchytená v kúpno-predajnej zmluve, pod podmienkou zrušenia zmluvy a následného vrátenia vyplatených finančných prostriedkov kupujúcemu pri jej nedodržaní. Na tento závažný právny úkon vám doporučujeme využiť služby dôveryhodnej realitnej kancelárie, ktorá zabezpečuje kompletný balík služieb súvisiacich s kúpou domu.

autor:  ib
27.4. 2018 15:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44