17.5. 2012 8:00

Fasáda s troma „E“

17.5. 2012 8:00

Fasáda s troma „E“

Foto: archív

Estetická, ekonomická a energeticky úsporná. Z pohľadu investora je odvetraná fasáda to pravé riešenie, či už pri rekonštrukcii, alebo novostavbe.

Prvé priečky obľúbenosti pri riešení fasádneho systému ešte stále obsadzujú klasické hádzané omietky. Nepochybne uspokoja investorov, ktorí hľadajú lacné riešenie, avšak iba krátkodobé, pretože tento variant nezohľadňuje otázku zateplenia. O niečo ďalej sa posúvajú majitelia fasád s tepelnoizolačnými omietkami odľahčenými perlitom či polystyrénom. I tie však majú svoje úskalia, či už v kvalite aplikácie, alebo klimatických podmienkach. Do zlatého stredného prúdu možno zaradiť kontaktné systémy aplikované mokrou cestou. Aj keď sa radia tiež k cenovo prístupným, používajú sa hlavne tam, kde sa rieši vizáž domu.

Odvetrané fasády

Ponúkajú odpoveď na otázku, ako umožniť vlhkosti uniknúť bez zbytočnej straty akumulovaného tepla. Odvetrané fasády riešia nielen estetické hľadisko, ale aj ekologické a ekonomické. Investovať totiž stačí iba raz. Na zachovanie bezchybnej vizáže v ďalších rokoch postačí fasádu iba prestriekať vodou alebo slabým saponátovým roztokom. Na trhu existuje niekoľko systémov, nie všetky sú však vhodné na akýkoľvek typ stavby. Fungujú odlišne a odlišné sú aj ceny. Samostatnou kapitolou je montáž v prípade domu s konštrukčnými poruchami. Niektoré odvetrané fasády pomôžu aj so sanáciou budov. Úžitkové vlastnosti dokážu zastaviť rozvoj plesní a baktérií a zbaviť murivo vlhkosti.

Ako to funguje?

Pri odvetraných fasádach sa ako tepelná izolácia používa minerálna, sklená alebo ovčia vlna, či fúkaná celulóza. Tie zabezpečia priepustnosť vodných pár. Tepelnú izoláciu je potrebné kotviť k obvodovému murivu tanierovými príchytkami. Keďže tento typ izolácie má schopnosť nasávať vlhkosť, tepelná izolácia sa prekrýva kontaktnou difúznou fóliou. Tá zabráni prenikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie, no zároveň zabezpečí prechod vodných pár smerom do vzduchovej medzery. V závislosti od výšky budovy sa šírka vzduchovej medzery pohybuje od 3 – 5 cm. Na dokonalé fungovanie komínového efektu v medzere je dôležité zabezpečiť prívod a odvod vzduchu zospodu, respektíve z vrchu fasády. Pri odvetraných fasádach sa ako tepelná izolácia používa minerálna, sklená alebo ovčia vlna, či fúkaná celulóza. Tie zabezpečia priepustnosť vodných pár. Tepelnú izoláciu je potrebné kotviť k obvodovému murivu tanierovými príchytkami. Keďže tento typ izolácie má schopnosť nasávať vlhkosť, tepelná izolácia sa prekrýva kontaktnou difúznou fóliou.   Minimálna medzera medzi spodkom fasády a terénom by mala byť 2 cm a medzi vrchným ukončením fasády a atikovým plechom tiež minimálne 2 cm. Netreba zabudnúť ani na medzery pod každou parapetnou doskou na oknách. Ďalšou súčasťou odvetranej fasády je podkonštrukcia, na ktorú sa kotví fasádny obklad. Existujú viaceré druhy podkonštrukcií: drevené, hliníkové, oceľové alebo kombinované. Pri kotvení fasádnych dosiek je okrem estetickej stránky dôležité zabezpečiť aj správnu dilatáciu fasádneho obkladu. Tým sa vylúči možnosť poškodenia obkladu v dôsledku tepelnej rozťažnosti materiálov. Zospodu a zvrchu sa fasáda ukončuje hliníkovou alebo plastovou mriežkou, ktorá bráni preniknutiu hmyzu a drobných hlodavcov do izolácie. Každá montáž odvetranej fasády má niekoľko možností kombinácie materiálov podkonštrukcie a fasádneho obkladu, ktoré sa aj napriek tomu, že tvoria jeden celok, môžu správať v rovnakých poveternostných podmienkach odlišne. Preto je ešte pred montážou veľmi dôležité zvoliť vhodnú kombináciu, a tým zabezpečiť dlhodobé a bezproblémové fungovanie fasády.

1.  Odvetraná fasáda z vláknocementových dosiek Cembrit Cembonit, Newface

2.  Kombinácia vláknocementových dosiek Cembrit True a drevoplastového obkladu Woodlook Modern, Newface

3. Fasádny obklad Novik vyrobený z injektovaného polyméru. Imituje štiepaný kameň.

4.  Detail kotvenia fasádneho obkladu Novik na drevenú podkonštrukciu.

5.  Aplikácia nástrekom tepelnou izoláciou Climatizer Plus, Vuno Hreus

6.  Montáž fasádneho finálneho obkladu.

7. Stavba po ukončení. Vuno Hreus

8.  Stavba pred začatím prác.

17.5. 2012 8:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44