4.7. 2013 8:00

Čo by ste mali vedieť sadrokartóne v interiéri

4.7. 2013 8:00

Čo by ste mali vedieť sadrokartóne v interiéri

Foto: shutterstock

Hoci sadrokartón nachádza v interiéri čoraz širšie uplatnenie, stále musí čeliť istým predsudkom. spýtali sme sa na ne odborníka.

Akú záťaž znesie?

Sadrokartónové priečky bez problémov znesú ľahké zaťaženia od obrazov až po zavesené skrinky. Stačí použiť závesné háčiky, ktoré sa jednoducho natlčú do dosky na ľubovoľnom mieste.

Na upevňovanie väčších kusov, napríklad kuchynských skriniek, sa používajú dutinové kotvičky. Sadrokartónové priečky opláštené dvoma vrstvami sadrokartónových dosiek 2 x 12,5 mm je možné zaťažiť až do 70 kg/m priečky, pričom treba zohľadňovať hĺbku skrinky. Výška zaťaženia závisí aj od hrúbky opláštenia. Platí, že s narastajúcou hrúbkou opláštenia rastie i veľkosť zaťaženia.

Napríklad dvojité opláštenie priečky s 2,5 mm sadrokartónovými doskami unesie v jednom bode až 55 kg pri použití dutinovej kotvičky. Principiálne sa dajú predmety zavesiť na ktoromkoľvek mieste priečky, kotvičky netreba upevňovať do oceľovej podkonštrukcie. Minimálna odporúčaná vzdialenosť upevňovacích bodov je 200 mm.

Čo by ste mali vedieť sadrokartóne v interiéri

Hoci sadrokartón nachádza v interiéri čoraz širšie uplatneni, stále musí čeliť istým predsudkom.
Foto: archív

Extrémne veľké „váhy“, napríklad ohrievač vody či sedadlo pre zdravotne postihnutých, vyžadujú upevnenie na takzvanú nosnú traverzu. Tá je vytvorená z tvrdého dreva a zabudováva sa do dutiny priečky, kde sa upevní na oceľové profily.

Vraj praská

Ak sa pri realizácii sadrokartónových systémov dodržia presne stanovené technické postupy a pracuje sa vo vyhovujúcich stavebných podmienkach, nie je dôvod na takéto obavy. Samozrejme, ďalšia podmienka je, že systémy zabuduje profesionálna firma, ktorá dodrží technologické postupy.

Všetko počuť?

Napriek tejto všeobecne pretrvávajúcej mienke laickej verejnosti opak je pravda. V porovnaní s ľahkými murovanými priečkami sú sadrokartónové priečky s vloženou minerálnou izoláciou akusticky výkonnejšie. Samotnú zvukovú energiu veľmi dobre eliminujú.

Na porovnanie: Nepriezvučnosť 125 mm hrubej sadrokartónovej priečky opláštenej 12,5 mm doskami z oboch strán je oveľa vyššia ako pri pórobetónovej deliacej priečke s porovnateľnou hrúbkou.

Rozdiel môže byť až 20 dB, čo nie je zanedbateľné. Zvukovú izoláciu sadrokartónovej priečky dokáže ešte výrazne zvýšiť zvukovopohltivá izolácia buď na báze minerálnej, alebo čadičovej vlny.

Tá sa vkladá do vnútornej vzduchovej vrstvy. Dnes sa bežne stáva, že ľahké murované medzibytové priečky nespĺňajú parametre akustickej pohody a treba pred murovanú konštrukciu dodatočne predsadiť sadrokartónovú stenu.

Tá síce vylepší zvukovú nepriezvučnosť, ale zároveň uberie z obytného priestoru. Z toho vyplýva, že sadrokartónové priečky sú pri menšej hrúbke akusticky oveľa výkonnejšie, ako ľahké murované priečky.

Stena nie je pevná, teda ani bezpečná

O pevnosti a únosnosti priečky bolo niečo povedané v predošlom bode. Druhý uhol pohľadu na posudzovanie bezpečnosti môže byť odolnosť sadrokartónových konštrukcií na mechanické namáhanie.

Dnešní výrobcovia ponúkajú na výber veľké množstvo funkčných systémov aj v tejto oblasti. Pridávaním sadrokartónových dosiek na sadrokartónovú priečku sa zvyšuje tuhosť a odolnosť na mechanické zaťaženie celej konštrukcie.

Celá konštrukcia získava robustnosť. Takéto priečky vyhovujú platným normám a svoje uplatnenie môžu nájsť práve ako medzibytové priečky či bezpečnostné priečky v bankách.

4.7. 2013 8:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia
44