30.5. 2017 20:00

Chorľavá plochá strecha už nemusí byť nočnou morou (1)

30.5. 2017 20:00

Chorľavá plochá strecha už nemusí byť nočnou morou (1)

Foto: Passivhaus Institut

Najčastejšie sú problémové staršie ploché strechy s kritickým stavom hydroizolácie, ktorá je už prestárlá, z nevyhovujúceho materiálu alebo je nekvalitne urobená. Tieto nedostatky sú už dnes prekonané a dajú sa spoľahlivo renovovať.

Väčšina majiteľov zatekajúcich plochých striech hľadá záchranu vo vybudovaní šikmej strechy. Je to finančne nákladné a nepotrebné. Plochá strecha sa dá spoľahlivo opraviť a pri použití tých najkvalitnejších materiálov to bude vždy lacnejšie ako budovať nízky krov s lacnou krytinou.

Najväčšou bolesťou plochej strechy je, ak nie je vyspádovaná. Aj minimálny spád zabezpečí, že voda odtečie do strešného žľabu. Ak však spádovanie chýba, na streche vznikajú mláky, v nich sa koncentruje oxid siričitý, ktorý narušuje predovšetkým staršie asfaltové krytiny a strecha začne zatekať. Mnohí tento problém riešili tak, že na premočenú strechu nalepili ďalšiu vrstvu lepenky ktorá zabránila vyparovaniu vlhkosti. Na streche sa vyvárali bubny a za krátky čas pretekala znova.

Ploché strechy na rozdiel od šikmých nepotrebujú žiadnu špeciálnu konštrukciu,  vhodný je pre ne  v podstate každý druh nosnej konštrukcie.
Ploché strechy na rozdiel od šikmých nepotrebujú žiadnu špeciálnu konštrukciu, vhodný je pre ne v podstate každý druh nosnej konštrukcie.
Zdroj: DřevoStavby

Prečítajte si, že aj šikmá strecha môže zradiť

Asfaltu odzvonilo

Krytina z asfaltových hmôt sa pri oprave plochých striech dnes už nepoužíva alebo len ojedinele. Asfalt je síce výborný materiál, avšak nie na ploché strechy, kde rozdiely teplôt v lete a zime môžu byť aj viac ako 50°C. Asfaltový pás v lete doslova tečie a v zime naopak krehne – dochádza tak k postupnej degradácii a vzniku problémov s tesnosťou. Nedokonale pozinkované plechy časom korodují a nastavená hydroizolácia sa odlupuje... Tieto problémy však moderné materiály nepostihujú. Vhodnejšie sú nové modifikované asfaltové pásy a najspoľahlivejšie je použitie fólií z mäkčeného PVC, ktoré sú odolné aj proti kyselinám. Podmienkou zhotovenia opravy novou povlakovou hydroizoláciou je pevný podklad – aby nemal príliš veľké praskliny a netvorili sa na ňom kaluže, teda bol vyspádovaný. Pôvodnú povlakovú krytinu z asfaltových hmôt možno zriedka použiť ako podklad nového povlaku. Problémom sú najmä staré pásy známe ako IPA s nasiakavou vložkou. Ťažkosti spôsobujú aj veľké hrúbky lepenky, ktorá sa postupne natavovali pri opravách na pôvodnú krytinu. Niektoré strechy nesú 3 až 9 cm pôvodnej povlakovej krytiny.

Ak sa sondou zistí, že vlhkosť pri zatekaní strechy prenikla všetkými jej vrstvami, je potrebná výmena všetkých porušených vrstiev, nielen hydroizolačnej. Vtedy je nevyhnutné zhotoviť nový strešný plášť s parozábranou, tepelnou izoláciou a hydroizoláciou. Samozrejme sa nesmie zabudnúť na spádovanie strechy, ak jej chýba.

Ak sa povlaková krytina neukotví, zaťaží sa štrkom. Je to však nepraktickejšie riešenie, pretože v štrkovej vrstve sa náletový prach usádza aj s poletujúcimi semienkami rôznych rastlín, stromov, ktoré sa v štrku usadia a zapustia korienky. Preto je nutné štrk udržiavať.
Ak sa povlaková krytina neukotví, zaťaží sa štrkom. Je to však nepraktickejšie riešenie, pretože v štrkovej vrstve sa náletový prach usádza aj s poletujúcimi semienkami rôznych rastlín, stromov, ktoré sa v štrku usadia a zapustia korienky. Preto je nutné štrk udržiavať.

Prečítajte si, čo treba robiť, ak vám vlhne dom

Problémové detaily

Ploché strechy majú najčastejšie poruchy v miestach styku s obvodovou stenou, ukončenia povlakovej krytiny pri odkvapoch, či v miestach prestupov potrubí. Pôvodné kovové klampiarske výrobky na streche sa nedali spojiť s krytinou, pretože rozťažnosť kovu je iná ako rozťažnosť asfaltu. Spoj asfaltovej lepenky s klampiarskym plechom bol časom narušený a tam vznikali ďalšie miesta porúch. Výrobcovia asfaltových krytín odporúčajú riešiť detaily spojov klampiarskych výrobkov s asfaltovou krytinou ukončením krytiny pod klampiarskym oplechovaním. Takéto riešenie vyžaduje vybudovať v rohoch spády, čo značne predražuje rekonštrukciu a v mnohých prípadoch je nerealizovateľné. Priechodnejšie je použiť technológiu plastových fólií s poplastovanými plechmi., ktorá spočíva vo vytvorení dokonalého spoja vďaka spolupôsobenia oplechovania s povlakovou krytinou. Celá plocha strechy je potom prakticky nenarušiteľná vonkajšími vplyvmi a mala by spoľahlivo súžiť desiatky rokov. Pri oprave plochej strechy plastovou fóliou sa môže pôvodné kovové oplechovanie na streche ponechať. Sklepú sa len drážky a  klampiarske prvky sa prekryjú novými, poplastovanými.

PVC fólie však možno pri rekonštrukcii použiť len vtedy, ak sa dajú dobre mechanicky ukotviť do nosného podkladu. Pri starších objektoch je podklad často málo únosný, tvoria ho škvárové násypy uzavreté cementovým poterom alebo betónovou mazaninou. Môže sa teda stať, že kotvenie nebude spoľahlivé a nezvládne namáhanie saním vetra. Dôjde k uvoľneniu kotviacich prvkov a poškodeniu hydroizolácie. V takýchto prípadoch treba použiť modifikované asfaltové pásy, hydroizolačnú stierku alebo PUR penu.

autor:  am
30.5. 2017 20:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44